Fler och fler tvingas leva på socialbidrag i Oskarshamns kommun: ”Oroväckande”

Fler och fler tvingas leva på socialbidrag i Oskarshamns kommun: ”Oroväckande”

2021-02-25 0 av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Antalet hushåll i Oskarshamns kommun som tvingas leva på socialbidrag har ökat med uppemot 20 procent.

En bekymmersam utveckling, konstaterar socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) under en presskonferens på torsdagen.

– Det är självklart en oroväckande trend, säger han.

Socialnämnden konstaterar att det var i genomsnitt 231 hushåll per månad som beviljades socialbidrag, försörjningsstöd, under 2020.

Antalet ungdomar bland socialbidragstagarna har ökat från 95 hushåll 2019 till 115 hushåll förra året.

Sammanlagt var det 452 hushåll i kommunen som uppbar försörjningsstöd vid något tillfälle under 2020.

Under 2019 var det 386 hushåll som tvingades leva på socialbidrag vid något tillfälle.

Under 2018 var det 342. Ökningen under de senaste åren är således tydlig.

Totalt var det 180 barnfamiljer i kommunen som var i behov av försörjningsstöd vid något tillfälle under 2020.

Nettokostnaderna för socialbidrag har ökat med omkring 15 procent.

En stor del av ökningen är kopplad till konsekvenserna av den pågående coronapandemin.

I 60 procent av socialbidragsfallen 2020 var arbetslöshet den primära orsaken.

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten låg på 7,8 procent i Oskarshamns kommun i november 2020. Det är en ökning med 1,2 procent jämfört med samma månad 2019.

Totalt var 1 027 personer arbetslösa i kommunen i november 2020.

Av dessa var 470 personer öppet arbetslösa, utan arbetsmarknadsåtgärd, och 557 personer deltog i någon form av arbetsmarknadsåtgärd.

Bland ungdomar mellan 18 och 24 år ligger arbetslösheten på 14 procent.

Bruttoutbetalningarna av socialbidrag uppgick till drygt 21 miljoner kronor förra året.

Omkring 900 000 kronor återkallades dock av olika anledningar, vilket innebär att nettokostnaden för ekonomiskt bistånd landade på drygt 20 miljoner kronor under året som gick.

Nettokostnaden för ”ekonomiskt bistånd flykting” uppgick under 2020 till cirka 1,6 miljoner kronor. Det kan jämföras med kostnaden under 2019, som landade på cirka 2,8 miljoner kronor.

Erbjuds nystartsjobb

Andelen långvariga socialbidragsmottagare ökade under 2020 till cirka 32 procent.

Medelbiståndet, genomsnittet på vad ett hushåll får i bistånd varje månad, ökade med omkring 300 kronor förra året, till 7 635 kronor per månad.

Kommunen arbetar, via projektet Växling, aktivt med att få ut personer i sysselsättning.

Det var i juli 2017 som man drog igång projektet. Det innebär att vissa personer som uppbär socialbidrag kan erbjudas nystartsjobb inom kommunen.

Förbättrade jobbchanser

Tanken med detta är bland annat att ge långtidsarbetslösa föräldrar och ungdomar en förankring på arbetsmarknaden under ett års tid, vilket ökar deras chanser att få jobb i framtiden.

Projektet drivs av Arbetsmarknadsenheten inom kommunen och delfinansieras med 7 000 kronor i månaden per individ som får arbete.

Budgeten för projektet omfattar omkring 15 individer per år – och kostnaden under innevarande period är drygt 1 miljon kronor.

Sammanlagt har 47 personer – 25 kvinnor och 22 män – fått en anställning sedan projektet sjösattes.

”En bra insats”

39 personer har idag avslutat sin anställning och 17 personer har gått vidare till ett annat arbete. Fyra personer har påbörjat en utbildning, 15 har A-kassa, en är sjukskriven och två personer har återgått till försörjningsstöd.

En del av dem som fått en ”växlingsanställning” har tvingats leva på socialbidrag i drygt tio år.

Skulle personerna som fick en växlingsanställning ha fått ekonomiskt bistånd istället, så skulle det ha kostat ytterligare 9,2 miljoner kronor.

– Det är en bra insats vi gör. Det finns även ett sidoprojekt, bredvid detta, där de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden ingår, säger Rolf Lindström.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN