Det går inte längre att ha avgiftsfria offentliga toaletter, konstaterar tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S).

Folkinitiativets senaste skrivelse kommer att skickas till SKR för bedömning

2020-05-18 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Det är oklart om Folkinitiativet kommer att få komplettera namnlistorna med namnförtydliganden.

Vår tidning pratar med kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Bergvall (S) på måndagen – och hon berättar att Folkinitiativets senaste skrivelse (som vi skrev om tidigare i dag) kommer att scannas in och skickas till Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– Så får de titta på det. Det är viktigt att det blir rätt, säger hon.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Bergvall (S). FOTO: PETER A ROSÉN