Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Folkomröstningsfråga avgjordes i en votering i fullmäktige i Oskarshamn

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Skattehöjningsformuleringens vara eller inte vara på valsedeln i den lokala folkomröstningen, om Hultgården/Charlottagården i Misterhult, den 7 november – ja, det var den stora frågan under måndagskvällens digitala fullmäktigemöte i Oskarshamns kommun.

Dramat avgjordes i en votering – där majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna som stod bakom kommunstyrelsens förslag, vann med 25–23 mot den samlade oppositionen.

Det innebär att vi kommer att få se följande text på valsedlarna:

Röstsedel A

Folkomröstning i Oskarshamns kommun

Ett öppnande av de nedlagda äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult skulle leda till kostnader för kommunen som motsvarar en skattehöjning om 25 öre per intjänade 100 kronor.

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

JA

Röstsedel B

Folkomröstning i Oskarshamns kommun

Ett öppnande av de nedlagda äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult skulle leda till kostnader för kommunen som motsvarar en skattehöjning om 25 öre per intjänade 100 kronor.

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

NEJ

Röstsedel C

Folkomröstning i Oskarshamns kommun

Ett öppnande av de nedlagda äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult skulle leda till kostnader för kommunen som motsvarar en skattehöjning om 25 öre per intjänade 100 kronor.

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Avstår

Jag utnyttjar min rösträtt men tar inte ställning i frågan

Valsedlarna kommer att ha samma format som i allmänna val.

Oppositionspartierna slöt slutligen upp bakom Vänsterpartiets förslag i frågan:

Röstsedel A

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Ja

Röstsedel B

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Nej

Röstsedel C

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Avstår – Jag nyttjar min rösträtt men tar inte ställning i frågan.

“Det är bra att det blir tydligt för våra kommuninvånare vad konsekvenserna för ett beslut innebär”

ANDREAS ERLANDSSON (S)

Debattens vågor gick, som väntat, höga under fullmäktigesammanträdet:

– Det är bra att det blir tydligt för våra kommuninvånare vad konsekvenserna för ett beslut innebär. Jag tycker också att det är viktigt att våra prioriteringar bygger på ett behov. I det aktuella fallet visar, exempelvis, boenderapporten att vi under de närmaste åren inte har ett behov av ytterligare platser i våra särskilda boenden. Det eventuella reformutrymmet som finns tillgängligt i samband med det kommande budgetarbetet känner i alla fall jag att vi ska prioritera till de verksamheterna som har ett faktiskt behov. Jag har full respekt för att önskemålen och förväntningarna på den kommunala verksamheten ibland är större än vad budgeten tillåter, sa kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

– Nu har våra kommuninvånare möjlighet att ta ställning. Vill man ha ett särskilt boende till – som vi inte har behov av – så kommer det att leda till en skattehöjning, betonade han.

Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

Då kom det ett inlägg från vänster:

– Ja, det är dags att fatta beslut om vad det ska stå på valsedlarna inför den kommande kommunala folkomröstningen om återöppnandet av boendena i Misterhult. Det är en mycket skakig och känslosam väg som har lett fram till dagens sammanträde. Många människor har protesterat mot att den sista offentliga närvaron stängs i samhället. Det finns också en oro över att man inte kan bo kvar i sin närmiljö på ålderns höst. Många människor har organiserat sig till kamp mot den folkvalda majoriteten som styr i Oskarshamns kommun, sa Lena Granath (V).

“Därför är det viktigt att det blir rätt”

LENA GRANATH (V)

Hon fortsatte:

– Jag förstår att turerna kring ett folkinitiativ, som leder fram till en folkomröstning, är en ny och ganska okänd erfarenhet för de flesta av oss. Därför är det viktigt att det blir rätt. Om majoriteten vill skicka med informationsblad, så har vi i Vänsterpartiet inget emot det. Ett utskick ska ändå göras. Däremot är det viktigt att valsedlarnas utformning är korrekt och lättförståelig.

Lena Granath (V). Arkivfoto: Peter A Rosén

Därefter var det dags för ett inlägg från mitten:

– Majoriteten verkar vara helt övertygad om att ett öppnande av Hultgården och Charlottagården innebär en skattehöjning på 25 öre – och att det då måste stå på valsedeln. Andreas säger att väljarna behöver få information om konsekvenserna. Det håller vi inom Centerpartiet med om. Men att i dag, på fullmäktige den 13 september, vara helt övertygad om att en skattehöjning är den enda tänkbara vägen till ett återöppnande av äldreboenden i Misterhult, ja, det ser jag mer som en skrämseltaktik för att få ett valresultat som stämmer överens med majoritetens linje.

“Vi har i två tidigare budgetar finansierat Misterhult utan skattehöjning”

CHARLOTTE STERNELL (C)

– Jag funderar över om det rör sig om upplysning och information – eller om det är skrämseltaktik. Vi har i två tidigare budgetar finansierat Misterhult utan skattehöjning. Vi ser inte att skattehöjning är det enda alternativet nu heller. Om valresultatet tydligt visar att vi ska öppna boendena i Misterhult igen, så kommer det inte att ske i närtid. Det kräver vissa förberedelser. Vi vill se ett öppnande så snart det är möjligt. Förslagsvis tidig höst 2022. Då kan vi hantera det i den vanliga budgetprocessen. Och då vet vi vilka förutsättningar som finns.

– Vi hade ett eget yrkande i kommunstyrelsen – men vi tar nu tillbaka det och ställer oss bakom Vänsterpartiets yrkande. Vi tycker att det är tydligare, sa Charlotte Sternell.

Charlotte Sternell (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Mathias Karlsson (L), oppositionsråd:

– Det här är en stor fråga som vi har pratat om väldigt mycket. Vi tycker att det är viktigt att man behåller den här verksamheten i Misterhult. Det är dessutom bra, sett ur ett ekonomiskt perspektiv, att använda befintliga boenden. Tittar man på SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) rapporter, så ser man tydligt på demografikurvan att behovet av boenden ökar. Det är jättebra att vi får en omröstning i frågan. Vi drar också tillbaka vårt yrkande och ställer oss bakom Vänsterpartiets yrkande – så att vi får ett tydligt yrkande från oppositionen.

“Det ska vara en tydlig och enkel folkomröstning”

MATHIAS KARLSSON (L)

– När det kommer till framtiden och boendebehovet, så kan vi i dag se att vi har sjukhusplaceringar som inte är acceptabla. Vi ser således ett ökat behov. Vi tror att ökningen kommer att bli större efter pandemin. Det handlar om dem som inte har vågat att ansöka om en plats på grund av smittorisken.

– Och det ska vara en tydlig och enkel folkomröstning. Vi ska inte blanda ihop den här frågan med frågan om en skattehöjning. Det är inte alls meningen. Det är vi politiker som får i uppdrag att finansiera det här sedan. Det är inget som säger att det ska ske omgående.

Mathias Karlsson (L).

Magnus Larsson (C):

– När Socialdemokraterna och Moderaterna tog beslutet om att stänga äldreboendena i Misterhult, så var det ett hårt slag mot den norra kommundelen. I ett enda klubbslag valde den lila majoriteten att ta bort den sista kommunala servicen, och de sista kommunala arbetstillfällena, norr om Fårbo. Där går i dag gränsen för var vi har kommunala arbetstillfällen. Jag kan tycka att det i sig är ganska anmärkningsvärt.

– Jag kan också konstatera att om den lila majoriteten hade lyssnat lite mer på oppositionen, så hade vi varit där vi är i dag mycket tidigare. Det hade sparat mycket tid, engagemang och pengar. Nu är vi där igen – majoriteten är inte särskilt lyhörd den här gången heller. Majoriteten kör sin egen väg. Man har redan innan bestämt sig för att det är så här det ska vara. Man är inte direkt intresserad av att lyssna på andra.

“Det majoriteten helt sonika ägnar sig åt, det är ren och skär skrämselpropaganda”

MAGNUS LARSSON (C)

– Det majoriteten helt sonika ägnar sig åt, det är ren och skär skrämselpropaganda. Folkomröstningen ska handla om ifall vi ska öppna äldreboenden igen, eller inte. Det är ganska enkelt. Det är det som är frågeställningen. Men för majoriteten handlar det enbart om att skrämma väljarna, så att de ger majoritetspartierna det beslut som de vill ha. Det vill säga ett nej. Det är klart att går man ut och frågar folk på stan om de tycker att vi ska höja skatten, så tror jag ytterst få personer svarar ja. Det intressanta i den här kråksången är att Moderaterna redan nu säger ja till en eventuell skattehöjning. Det är ett nytt besked från Moderaterna i Oskarshamn. Det är inte riktigt så det brukar låta från dem, generellt sett. Det är nya tider även i det partiet, sa Magnus Larsson.

Han underströk att medborgarna givetvis inser att det kostar pengar att återöppna Hultgården och Charlottagården.

– Men hur det ska lösas, det råder det delade meningar om. Vi har tidigare, i våra budgetförslag, finansierat en öppning utan en skattehöjning.

Magnus Larsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Ingemar Lennartsson (KD):

– Vi kristdemokrater har varit tydliga hela tiden. Vi vill behålla boendena i Misterhult. Vi ställer oss också bakom Vänsterpartiets förslag. Det ska vara enkelt.

“Vi har sagt att vi ska ha en kö på 10-15 personer. Vi har aldrig varit under 15”

INGEMAR LENNARTSSON (KD)

– Boenderapporten kan läsas på olika sätt. Men vi har sagt att vi ska ha en kö på 10-15 personer. Vi har aldrig varit under 15. För närvarande har vi över 20. Kön är svår att bedöma. Jag är övertygad om att den kommer att växa framöver. Vi har därför ett behov av platserna i Misterhult. Det är jag helt övertygad om, sa Ingemar Lennartsson.

Ingemar Lennartsson (KD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Mattias Bäckström Johansson (SD):

– När det här ärendet skulle behandlas initialt, så försökte man skjuta ner det via teknikaliteter som var uppenbart oriktiga. Domstolen gav oppositionen rätt i sak. När vi nu ska hantera de sista delarna inför folkomröstningen, och valsedlarna ska utformas, så har Socialdemokraterna och Moderaterna initialt försökt med något som närmast kan liknas vid otillbörlig valpåverkan, genom att förändra frågeställningen. Och kompletterat den med att man också i sak ska ta ställning till en skattehöjning, vilket förändrar hela grunden för folkomröstningen.

“Man tycker att det borde vara dags att göra om och göra rätt”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

– Vi anser att det saknas stöd i kommunallagen för att göra på det här sättet. Det är en bedömning som Sveriges kommuner och regioner har instämt i. Det gjorde att majoriteten backade. Man lyfter ändå upp en skattehöjning om 25 öre i en konsekvensbeskrivning. Man tycker att det borde vara dags att göra om och göra rätt, sa Mattias Bäckström Johansson, som räknade upp flera kommuner, där lokala folkomröstningar har genomförts utan att man har nämnt något om kostnader eller skattehöjningar.

– Finansieringen är en politisk fråga för de förtroendevalda och inte en grund för folkomröstningen, sa Mattias Bäckström Johansson.

Mattias Bäckström Johansson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Lucas Lodge (M), kommunalråd:

– Vi har hört att Moderaterna vill höja skatten. Det vill vi absolut inte. Men vi vill verkligen ha en budget i balans. Vi har tagit beslut som inte är de roligaste att ta – men vi har tagit ansvar. Och vi har gjort det tillsammans med Socialdemokraterna. Vi har tagit ett beslut som absolut inte är populistiskt – men vi måste ha en budget i balans.

“Att ha en budget i balans, det var det vi gick till val på”

LUCAS LODGE (M)

– Det är en viktig fråga för hela kommunen. Att ha en budget i balans, det var det vi gick till val på. Det står vi fast vid. Vi har inte brutit några vallöften. Vi vill att hela kommunen ska må bra, sa Lucas Lodge.

Lucas Lodge (M). Arkivfoto: Peter A Rosén

– Vi har blivit lite ifrågasatta. Men för mig är det behovet som ska styra. Många har sagt väldigt mycket. Men ingen har sagt något om hur det ska finansieras. Står ni kvar vid att ni vill lägga ned något annat boende? Eller är det någon förskola, som vi behöver, eller en ny skola som ska stå tillbaka? Det är klart att vi vid alla beslut som tas väljer det ena eller det andra. Det betyder också att vi prioriterar något i stället för något annat. Jag har hört många ord här i dag. Men jag har inte hört något om vilka prioriteringar ni vill göra. Jag förstår att det finns en politisk strategi bakom er inställning, men jag tycker att ni har varit väldigt svävande när det gäller om och när ni ska öppna i Misterhult. Jag vill vara tydlig. Blir det ett ja i folkomröstningen, då får socialnämnden i uppdrag att öppna i Misterhult under första halvåret nästa år, sa Andreas Erlandsson.

“Det är otillbörlig valpåverkan”

MATHIAS KARLSSON (L)

– Vi har olika vägar framåt. Vi har varit tydliga med hur vi vill prioritera. Majoriteten har satt sig i en situation med väldigt dyra boenden i staden, som gör att ekonomin är väldigt dålig. Men det är inte det som vi ska prata om. Vi ska prata om vad det ska stå på valsedlarna. SKR:s formulering är ganska tydlig. Det ska alltså inte vara en koppling till skattesatsen. Det är otillbörlig valpåverkan. Vi kommer att överklaga till förvaltningsdomstolen, för att se till att det går rätt till. Våra jurister uppmanar oss att göra det, de säger att det inte är okej. Majoriteten genomför ett val som kanske måste göras om. Det är oekonomiskt och oansvarigt. När boendena i Misterhult ska öppnas är en annan fråga. Nu handlar det om folkomröstningen, sa Mathias Karlsson.

“Socialdemokraterna och Moderaterna är rädda för att de ska få pisk i den här frågan”

MAGNUS LARSSON (C)

Magnus Larsson (C):

– Vi förtroendevalda politiker i Oskarshamns kommun fattar hundratals beslut varje år. Beslut som innebär konsekvenser. Vi gör prioriteringar. Men varför är vi betrodda att fatta de besluten, men inte det här? Ni säger emot er själva. Svaret är enkelt. Socialdemokraterna och Moderaterna är rädda för att de ska få pisk i den här frågan. Då tar man till buds alla stående medel och ägnar sig åt ren och skär skrämselpropaganda. De försöker göra det till en fråga som det inte är. Finansieringsfrågan är en budgetfråga och inte en folkomröstningsfråga. Vi återkommer med finansieringen i vårt budgetförslag.

Han meddelade också att Centerpartiet vill öppna Hultgården och Charlottagården så snart som möjligt, under 2022, om folkomröstningen säger ja till ett återöppnande.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS