Förälder med nedsatt immunförsvar undrar om barnet kan få slippa skolan

Förälder med nedsatt immunförsvar undrar om barnet kan få slippa skolan

2020-04-06 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

”Jag jobbar hemifrån, då jag har nedsatt immunförsvar. Min fråga är om mitt barn får vara hemma med mig och få undervisning hemma av mig, med stöd från skolan?”, skriver en person i Oskarshamns kommun i ett e-postbrev som är adresserat till bildningskontoret.

Bildningsförvaltningens chef Lotta Lindgren svarar att barn som är friska, och varit utan symptom i 48 timmar efter en förkylning, ska vara i skolan.

”Varken Folkhälsomyndigheten, Skolverket eller utbildningsministern rekommenderar något annat. Detta betyder att vi förväntar oss att ditt barn kommer till skolan då hen är frisk”, skriver hon.

Då ska de stanna hemma

Lotta Lindgren betonar också att barn och elever som har sjukdomssymptom – som exempelvis snuva, hosta eller feber – ska stanna hemma.

”Barn och elever ska stanna hemma så länge de har symptom och två dagar efter tillfrisknandet. Det är vårdnadshavare till barn i förskolan som avgör om ett friskt barn kan vara i förskolan. Barn och elever som varit i kontakt med en covidsmittad person ska vara hemma i 14 dagar efter att kontakten tagits. Finns den smittade personen i barnets eller elevens hem, ska barnet eller eleven vara hemma i 16 dagar efter att den smittade personen är symptomfri. Smittan ska vara befarad eller bekräftad av smittskyddsläkare eller 1177”, skriver Lotta Lindgren.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Bildningsförvaltningens chef Lotta Lindgren och bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S). FOTO: PETER A ROSÉN