Föräldrakooperativet i Bråbo vill utöka fritidsverksamheten

Föräldrakooperativet i Bråbo vill utöka fritidsverksamheten

2020-05-27 Av av Peter A RosénBRÅBO

Bråbygdens Föräldrakooperativ i Bråbo ansöker om att få utöka sin fritidshemsverksamhet från 15 till 25 platser från och med augusti i år.

Föräldrakooperativet, som även har 36 förskoleplatser, har skickat in en ansökan om den önskade verksamhetsutökningen till Oskarshamns kommun.

I ansökan skriver Föräldrakooperativet att lokalerna, som är särskilt anpassade för fritidsverksamheten, kommer att utökas.

Utemiljön är viktig

”I nuläget använder vi mestadels ett före detta klassrum och en gymnastiksal. Även förskolans lokaler finns tillgängliga för fritidsbarnen. För vår fritidsverksamhet liksom för förskolan är utemiljön av betydande vikt både för lärande, lek, samspel och utforskande, men även för vila och rekreation. Vi har en stor gård med varierande miljöer såsom skog, fotbollsplan, lekredskap, asfalt, odlingar och grönytor. I direkt anslutning till gården finns olika biotoper och naturtyper samt en lägerplats med flera fasta vindskydd och eldstad. Fritidsbarnen har även områden i den närliggande skogen, där de har byggt upp små ”byar” med kojor, med mera”, står det i ansökan.

Färre i förskolan

”Till hösten kommer förskolegruppen minska och fritidsgruppen öka i antal. De två förskolegrupperna kommer att slås ihop och de lokaler som har varit en förskoleavdelning kommer att anpassas till fritidsverksamhet. Fritidsbarnen kommer att ha lokaler för kreativitet, skapande och konstnärliga uttryck, idrott och rörelse samt gemenskap, lugn och avkoppling. Vid höstens inköp av utrustning till både utomhus- och inomhusaktiviteter kommer vi att prioritera fritidsgruppens behov”, skriver föräldrakooperativet.

Efter vad man vet i nuläget kommer förskolebarnen att bestå av tolv barn – och fritidsgruppen kommer att bestå av 21 barn till hösten.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Skolan i Bråbo. FOTO: PETER A ROSÉN