Förslag: Inrätta en digital fixartjänst i Högsby kommun

Förslag: Inrätta en digital fixartjänst i Högsby kommun

2021-04-13 Av av Peter A Rosén

HÖGSBY

En digital fixartjänst.

Det vill Socialdemokraterna i Högsby kommun ha.

Jonas Erlandsson lyfter fram förslaget i en motion till fullmäktige.

Han skriver att Socialdemokraterna vill att kommunen ska utreda möjligheten till en digital fixartjänst.

”Många är de tjänster som skall utföras digitalt i vårt samhälle. Många, främst äldre, känner stor oro för detta och de riskerar att hamna utanför samhällets nya normer. Högsby kommun borde därför undersöka möjligheten att inrätta en fixartjänst för digitala spörsmål för de äldre. Det skulle kunna vara en del i den fixartjänst som redan finns eller helt fristående”, skriver Jonas Erlandsson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: