Fullmäktige: Nej till könsuppdelad redovisning

2020-06-08 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Frågan om en könsuppdelad redovisning av bidrag till idrottsföreningar avgjordes i en votering i fullmäktige.

Där förlorade Johanna Wyckman (L), som skrev motionen, med siffrorna 5–24.

Det var i december förra året som hon lämnade in motionen, där hon skrev att hon vill att fullmäktige årligen för en könsuppdelad redovisning av alla bidrag som Oskarshamns kommun betalar till idrottsföreningar, samt investeringar i idrottsanläggningar.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Johanna Wyckman (L).