Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Granskning visar behov av konkretisering och uppföljning av preventivt arbete i regionen

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

LÄNET

“Regionstyrelsen har delvis säkerställt ett tillräckligt preventivt arbete inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län. Det konstaterar regionrevisorerna i sin granskning”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

“I sin bedömning skriver revisorerna att regionstyrelsen delvis säkerställer ett tillräckligt preventivt arbete inom hälso- och sjukvården i enlighet med lagar och föreskrifter samt regionfullmäktiges beslut.”

Tydlig styrning saknas

“Granskningen visar att ambitionsnivån att arbeta med prevention är hög inom Region Kalmar län. I genomförda intervjuer beskrivs också att det finns en outtalad förväntan på chefer att de ska arbeta hälsofrämjande. Däremot saknas en tydlig styrning för hur målen ska uppnås.”

“I dagsläget används inte begreppet prevention i regionplanen utan i stället hälsofrämjande och förebyggande insatser. Verksamheter önskar i stor utsträckning också en styrning som ger utrymme för lokala anpassningar. Revisorerna bedömer i sin tur att styrningen bör bli mer konkret på en övergripande nivå och då tydligt peka ut vilka parter som behöver ta ansvar för gemensamma utmaningar. Ett exempel på det är när det gäller psykisk hälsa för barn och ungdomar”, skriver regionen.

Revisorerna har lämnat fem rekommendationer till regionstyrelsen:

  • Ytterligare konkretisera mål/inriktningar inom preventionsområdet.
  • Utveckla uppföljningen av det preventiva arbetet.
  • Ta fram en uppföljningsplan samt i denna konkretisera vad respektive förvaltning förväntas bidra med inom de olika prioriterade områdena.
  • Ta fram förslag på hur samverkan med patientorganisationer kan intensifieras för att utveckla/vidareutveckla främjande och förebyggande insatser.
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra att riktade hälsosamtal till 40-, 50- och 60-åringar som kan implementeras fullt ut vid regionens hälsocentraler.

Bild: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS