Han ryter till i frågan om brandkåren i Kristdala

Han ryter till i frågan om brandkåren i Kristdala

2021-05-30 Av av Peter A Rosén

KRISTDALA

”Känner du dig som ansvarigt kommunalråd nöjd med den situation som vi har i dag?”, skriver fullmäktigeledamoten Magnus Larsson (C) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

Interpellationen handlar om räddningstjänsten i Kristdala.

Magnus Larsson påminner Andreas Erlandsson om att det är ganska så exakt ett år sedan han skrev den senaste interpellationen i ämnet till kommunalrådet.

”Närmast kuppartade former”

”Efter att ledningen för räddningstjänsten under närmast kuppartade former försökt att genomföra en neddragning av verksamheten vid räddningstjänstens station i Kristdala”, skriver Magnus Larsson.

”I det svar som Andreas vid detta tillfälle lämnade till mig, så bifogades också en överenskommelse som hade gjorts vid en arbetsplatsträff med personalen vid stationen i Kristdala. Denna är underskriven av räddningschefen, stationschefen i Kristdala och kommunalrådet Erlandsson”, skriver Magnus Larsson, som konstaterar att det går att läsa följande i överenskommelsen:

Ambitionsnivån för bemanning av räddningsstyrkan i Kristdala är 1 + 4.

Med anledning av utmaningen att rekrytera och bemanna räddningsstyrkan kan bemanningen under sommaren 2020 tillåtas vara lägst 1 + 2.

Fortsatt rekryteringsarbete.

Anskaffa fordon med tillhörande utrustning och införa första insatsperson (FIP).

Införa fri inryckning vid resurskrävande larm.

I interpellationen skriver Magnus Larsson att han i dagarna har varit i kontakt med personal vid räddningstjänsten i Kristdala och Magnus Larsson kan konstatera att det inte är mycket i överenskommelsen som har blivit uppfyllt.

”Det är rätt länge sedan sommaren 2020 tog slut”

MAGNUS LARSSON (C)

”Jag kan konstatera att det som bara skulle gälla under sommaren 2020, med att acceptera en bemanning på 1 + 2, fortfarande gäller – trots att det är rätt länge sedan sommaren 2020 tog slut. Som det ser ut i dag, så är det en bemanning på 1 + 2 i tre grupper och 1 + 3 i en grupp. Vi är med andra ord långt ifrån ambitionsnivån. Personalen själva säger att det skulle vara möjligt att med befintlig bemanning kunna bemanna upp till i alla fall 1 + 3 i alla grupper, genom att personal gick in och tog extrapass – men att detta inte tillåts från ledningens sida”, skriver Magnus Larsson.

Tyvärr tydligt

Han skriver också att så kallad fri inryckning praktiserades förra sommaren.

”Som ett sätt att kompensera den ”tillfälliga” personalminskningen. Man skulle ändå vara fullt bemannade på de allra flesta larmen (det skrev Andreas Erlandsson i svaret). I dag tillämpas inte fri inryckning alls i samma utsträckning som under 2020.”

”För mig är det tyvärr tydligt att ledningen för räddningstjänsten fortsätter sitt arbete att smyga in en minskad ambitionsnivå för räddningstjänsten i Kristdala och eftersom den politiska majoriteten inte agerar i frågan, så får jag förutsätta att denna förändring sker med majoritetens goda minne”, skriver Magnus Larsson.

Enligt de personer som han har pratat med, så upplever man inte att det görs något extra för att lösa bemanningen – samt att man använder sig av den riskanalys som upprättades under våren 2020 för att slippa lägga ned någon större energi på bemanningsfrågan.

”Kan ifrågasättas”

”En riskanalys som förvisso inte utan anledning kan ifrågasättas på flertalet punkter”, skriver Magnus Larsson.

”Detta är inte bara en fråga som rör Kristdalabygden – utan den rör verkligen hela kommunen, även om det är just styrkan i Kristdala som är föremål för denna interpellation. Kommunens samtliga räddningsstyrkor är med och bidrar i hela kommunen och en minskning av styrkan i Kristdala påverkar också tryggheten i hela kommunen”, påpekar han.

”Våra deltidsbrandkårer och brandvärn är väldigt viktiga för att vi ska ha en fungerande räddningstjänst i kommunen och därför är det väldigt beklagligt att Socialdemokraterna och Moderaterna verkar sitta med armarna i kors och inte vilja vidta några åtgärder för att säkerställa en fullt fungerande räddningstjänst i hela Oskarshamns kommun”, betonar han.

”Detta förslag har majoriteten konsekvent sagt nej till och det måste ju tolkas som att man känner sig nöjd med hur läget är i dag”

MAGNUS LARSSON

Centerpartiet föreslog tidigare att kommundirektören ska få i uppdrag att utreda hur man på sikt kan stärka villkoren för deltidsbrandmännen och plocka fram förslag på hur yrket skulle kunna bli attraktivare.

”Samt ta fram förslag på åtgärder som säkerställer att vi på lång sikt klarar av bemanningen utan att sänka ambitionsnivåerna. Detta förslag har majoriteten konsekvent sagt nej till och det måste ju tolkas som att man känner sig nöjd med hur läget är i dag”, skriver Magnus Larsson.

Han har ställt följande frågor till Andreas Erlandsson:

  • Känner du dig som ansvarigt kommunalråd nöjd med den situation som vi har i dag?
  • Vilka åtgärder tänker du vidta för att den överenskommelse som du skrev under 20/5 2020 ska bli verklighet?
  • Vilka krav tänker du ställa mot ledningen på räddningstjänsten för att de ska vidta åtgärder för att de ska uppfylla den påstådda målsättningen om en bemanning på 1 + 4?
  • Centerpartiet har föreslagit att ett uppdrag ska ges till kommundirektören för att öka attraktiviteten och villkoren för våra deltidsbrandmän, är du beredd att ge kommundirektören ett sådant uppdrag?
  • Anser du att frågan om en ambitionsminskning av räddningstjänstens verksamhet är en fråga som politiken ska besluta om eller anser du att det är verksamheten själva som ska styra detta?
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn