Hur ska en fullmakt se ut för att gälla vid försäljning av bostadsrätt?

Hur ska en fullmakt se ut för att gälla vid försäljning av bostadsrätt?

2021-06-29 Av av Fråga Juristen

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

FRÅGA JURISTEN

Varje vecka svarar juristen Julia Engström på läsarnas juridiska frågor. Är det något som du undrar över när det gäller lagar, avtal, testamenten, arv eller något annat? Tveka inte att skicka din fråga till Julia!

Hur ska en fullmakt se ut för att gälla vid försäljning av bostadsrätt?

Tack för din fråga!

En fullmakt kan vara skriftlig, muntlig och ibland bara underförstådd. 

För överlåtelse av fast egendom måste en fullmakt vara skriftlig. Hovrätten har slagit fast att det av fullmakten måste framgå att den ger fullmäktigen en behörighet att sälja huvudmannens fasta egendom. Ett år senare konstaterades att det inte finns något utrymme för att tolka en fullmakt. Det bör därför framgå att fullmakten avser just en rätt att sälja fast egendom. Det bästa är såklart om den fasta egendomen är preciserad, att det gäller en viss specifik fastighet.

Ovanstående handlar om försäljning av fast egendom. En bostadsrätt är dock lös egendom och därför gäller inte samma formkrav enligt lag. I teorin räcker det med andra ord att fullmakten är muntlig. Även om det räcker med en muntlig fullmakt är en skriftlig fullmakt att rekommendera, inte minst för att det kan blir svårt att få lägenheten såld med enbart en muntlig fullmakt som stöd. En mäklare kommer förmodligen inte nöja sig med en muntlig fullmakt. 

En överlåtelse av en bostadsrätt är, trots att bostadsrätten är lös egendom, ändå i mångt och mycket likvärdig med en överlåtelse av en fastighet. Vad gäller själva köpeavtalet finns det också krav både på att det ska vara skriftligt och att det ska innehålla vissa moment för att vara giltigt. 

Sammanfattningsvis finns inte något krav i lagen på hur en fullmakt för försäljning av bostadsrätt ska se ut. Det är dock lämpligt att upprätta en skriftlig handling där det uttryckligen framgår att fullmakten innefattar rätt att överlåta en i fullmakten preciserad bostadsrätt.

Dela gärna artikeln med dina vänner: