I början av mars börjar regionen vaccinera dem som är födda 1956 och tidigare

I början av mars börjar regionen vaccinera dem som är födda 1956 och tidigare

2021-02-05 0 av Peter A RosénLÄNET

”Region Kalmar län kommer att inleda vaccinationer av dem som är födda 1956 och tidigare i början av mars. De som är äldst vaccineras först”, skriver regionen i ett pressmeddelande på fredagen.

”Detta står klart sedan den regionala vaccinationsplanen justerats utifrån ändrade förutsättningar när det gäller vaccin och den nya prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram.”

”Det innebär att alla som fyller 65 år i år och äldre kommer att ingå i fas 2 av vaccinationskampanjen. Också personer oavsett ålder som har dialys eller är transplanterade kommer att som riskgrupp ingå i andra fasen, liksom de som är sammanboende med dem. Totalt rör det sig om 50 000 invånare i Kalmar län i denna vaccinationsomgång. En del av dem kan dock redan ha blivit vaccinerade.”

Åldersordning

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens prioritetsordning om att gå i åldersordning och först erbjuda de äldsta vaccin. I mitten av februari kommer alla som är 80 år och äldre att få ett brev hem där de erbjuds vaccinering. I brevet framgår hur man ska boka tid. Själva vaccinationsstarten blir i början av mars. En vecka senare går samma erbjudande ut till dem som är mellan 70 och 79 år och slutligen kommer de som är mellan 65 och 69 år att få ett brev hem när det är deras tur.

Planeringen fortsätter när det gäller de personer som ingår i de riskgrupperna som ska vaccineras i fas 2. Det gäller dialyspatienter och personer som genomgått en transplantation. Region Kalmar återkommer med mer information inom kort.

”Så fort som möjligt”

– Ambitionen är att vaccinera så många som möjligt, så fort som möjligt, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men allt är beroende på att utlovade vaccinleveranser också kommer, säger vaccinsamordnaren Marie Ragnarsson.

Av Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering av antalet vaccinerade till och med vecka fyra framgår att 5,7 procent av befolkningen i Kalmar län vaccinerats mot covid-19. För hela Sverige är motsvarande siffra 3,2 procent. Kalmar län och Gotland är de regioner som kommit längst i landet när det gäller vaccinationerna.

Av Region Kalmar läns statistik till och med onsdagen 3 februari hade 13 978 doser givits i Kalmar län, 12 204 personer har fått en första dos och 1 774 personer har också fått en andra dos.

Regionen har hittills tagit emot 17 760 under vaccinationskampanjen, nästa vecka kommer ytterligare 3 780 doser att kunna fördelas ut i länet.

FOTO

REGION KALMAR LÄN