”I Sverige är vi måna om vår allmogejakt”

”I Sverige är vi måna om vår allmogejakt”

2020-03-11 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna är emot vapendirektivet som EU vill lägga på de svenska jägarna.

Det underströks under onsdagskvällen, då Jonny Edvardsson, från Svenska jägareförbundet, föreläste inför ett 20-tal SD-medlemmar

Vildsvinsfrågan är aktuell för Kalmar län, och det, tillsammans med licensjakt på varg, var något som diskuterades grundligt.

”Jakten ska vara öppen för alla”

”I Sverige är vi måna om vår allmogejakt, Jakten ska vara öppen för alla”, sa Jonny Edvardsson.

EU har drivit igenom det så kallade vapendirektivet, som riktar in sig på att begränsa jakt- och sportskyttevapen, under förevändning att det skulle stoppa terrorism och brottslighet.

Det är helt fel, anser Sverigedemokraterna. Det är illegala smuggelvapen som används till terror och annan brottslighet, inte jakt- och sportskyttevapen, betonar partiet. Direktivet ska ändå införas i svensk lag, och då hamnar svenska jägare och sportskyttar i kläm, påpekar SD, som slår fast att Sverige har en lång historia av jakt och sportskytte som man vill slå vakt om.

”Förvaltningen av arter som lever i Sverige ska naturligtvis hanteras av Sverige”, säger Ulla Bengzon, ordförande i SD i Oskarshamns kommun.

”För oss är det en självklarhet att detaljbeslut om hur svensk jakt ska bedrivas ska fattas av svenska myndigheter i samråd med i första hand jägare och lokala markägare.”

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Jonny Edvardsson, Svenska jägareförbundet, och Ulla Bengzon, ordförande för Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun. FOTO: PRIVAT
Dela gärna artikeln: