Insändare från en förälder i Oskarshamns kommun: ”Tänk efter”

Insändare från en förälder i Oskarshamns kommun: ”Tänk efter”

2020-11-24 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

INSÄNDARE

Egentligen handlar det mer om rätten till utbildning genom digital undervisning på distans än om att ”stänga skolorna”.

Att förebygga och använda resurserna som redan finns är troligen möjligt.

Det finns förutsättningar för att minska smittspridningen och hitta hållbara lösningar istället för att fortsätta att utsätta fler individer i samhället för smitta.

”Behöver inte stängas”

Skolorna behöver inte stängas när undervisningen sker på distans.

Skolplikten kan inte enbart innebära fysisk närvaro i skolan.

Digital Inlärning finns om digital undervisning kan ges på distans genom fjärrundervisning.

”Att hålla avstånd och ha goda hygienrutiner är inte lätt i sociala sammanhang och i lokaler som inte är anpassade”

FÖRÄLDER I OSKARSHAMNS KOMMUN

För att samhället ska kunna följa dessa rekommendationer eller restriktioner som gäller krävs det anpassningar.

Att hålla avstånd och ha goda hygienrutiner är inte lätt i sociala sammanhang och i lokaler som inte är anpassade.

Då borde skolorna säkra rätten till utbildning i en trygg skolgång som sker digitalt.

Distansundervisningen öppnar vägarna till att varje elev ändå kan få tillgång till undervisning samt individuellt stöd istället för att fortsätta att öka sannolikheten att smittas och bli smittad.

”Tydlig struktur”

Tänk efter, istället för att skapa oro och fortsätta att öka sannolikheten för smitta varje dag, skapa lugn och ro med tydlig struktur genom skolgång på distans och fjärrundervisning.

Tänk om det kunde göra en skillnad och skolorna kunde bedriva verksamheten genom hållbara digitala lösningar i en trygg skolgång.

En förälder i Oskarshamns kommun

Dela gärna artikeln: