Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Insändare om det nya namnet på tennishallen: “Vad kallas politisk insyn + egenintresse?”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

INSÄNDARE

Vad kallas politisk insyn + egenintresse?

Oskarshamn står inför möjligheten att uppgradera sina idrottsanläggningar och bygga en ny arena i Oskarshamn. Då kommer eventuellt ett hinder i form av Raiskio. Strax innan beslutet om att riva det gamla racketcentret (för att bygga upp ett nytt racketcenter), köper Raiskio namnrättigheterna till nuvarande racketcentret – ett drag som med stor sannolikhet visar att hans egna ekonomiska intressen går före kommunens utveckling och allmänhetens bästa.

Det är klart att detta är en spekulerande text och att vi inte kan veta varför Raiskio köper namnrättigheterna i just detta tillfälle, när nuvarande racketcentret kan komma att rivas till gagn för en ny arena.

“Kan potentiellt blockera”

Men det är en högst rimlig tanke att Raiskio, som även är kommunpolitiker i nya Oskarshamnspartiet, agerar utifrån egenintresse. Hans investering i namnrättigheterna handlar förmodligen inte bara om att öka sin personliga synlighet, utan också om att säkra ekonomisk kompensation eller annat när kommunen börjar riva det gamla racketcentret. Genom att sätta sig i denna position kan han potentiellt blockera eller fördröja rivningen, få sitt namn på nya racketcenter eller få ekonomisk kompensation, vilket direkt motverkar kommunens ambitioner att skapa moderna idrottsanläggningar för invånarna.

Att en politiker använder sin politiska insyn, sin position och inflytande för att gynna sina egna ekonomiska intressen är både oetiskt och djupt problematiskt. Raiskios agerande är ett exempel på hur personliga affärsintressen skulle kunna komma i konflikt med allmänintresset. 

Genom att äga namnrättigheterna skulle man kunna tro att han försöker skaffa sig en förhandlingsposition som indirekt kan tvinga kommunen att antingen erbjuda honom namnrättigheterna till det nya racketcentret eller betala en ekonomisk kompensation. 

Även om nuvarande racketcenter ägs av tennisklubben, och således kan Raiskio endast rikta sina krav mot klubben, så har kommunen en historik av att rädda tennisklubben när de når ekonomiska kriser. På så sätt kan även kommunen komma att drabbas av de nya namnrättigheterna.

“Klar intressekonflikt”

Det är inte bara frågan om namnrättigheter som är problematisk här. Raiskios position som kommunpolitiker gör hela situationen än mer korrupt. Han har insyn och inflytande i kommunala beslut, och om han nu försöker tjäna pengar eller få med sig sitt namn till nya racketcenter på dessa beslut, är det en klar intressekonflikt. Detta underminerar inte bara tilliten till de folkvalda, utan även hela kommunens trovärdighet.

Kommunen måste nu navigera denna situation med största omsorg och transparens. Att ignorera eller förringa Raiskios rättigheter till namnet kan leda till juridiska tvister och ytterligare fördröjningar.

Samtidigt är det viktigt att kommunen står fast vid sina planer för att bygga den nya arenan i Oskarshamn, vilket är till fördel för alla invånare i Oskarshamn genom kommunens totala omsättning.

Vid ett övertagande av racketcentret måste kommunen vara extremt noga med att de inte övertar några avtal och på så sätt tar på sig namnavtalet mellan Raiskio och tennisklubben. Detta är det enklaste sättet att undvika problem för kommunen.

Samtidigt så vet vi inte vad som står i avtalet mellan Raiskio och tennisklubben, så problem kan ändå komma att uppstå.

“Full transparens”

Ett möjligt sätt att hantera situationen är att kommunen tydligt markerar mot Raiskios agerande genom att öppet redovisa alla beslut och förhandlingar som rör namnrättigheterna. Genom att upprätthålla full transparens kan kommunen visa att de agerar i allmänhetens intresse och inte låter sig påverkas av enskilda politikers eventuella egenintressen.

Om kommunen måste erbjuda Raiskio ekonomisk kompensation för att få till stånd rivningen, bör detta göras med en klar och tydlig redovisning av alla kostnader och konsekvenser. Detta säkerställer att invånarna får insyn i hur deras skattepengar används och att eventuella tvivel om korruption undanröjs. Detta kommer då synliggöra vad invånarnas skattepengar kan komma att gå till när enskilda politiker agerar i egenintresse.

Detta är såklart fortfarande en spekulativ insändare och allt kommer att handla om vad som står i namnavtalet och hur kommunen agerar vid ett eventuellt övertagande eller en rivning.

Skulle man fråga Raiskio om varför han köpte namnrättigheterna skulle han förmodligen säga att det handlar om att ge tennisklubben ekonomiskt stöd och att han gör det av ren godhet.

“Kan bli kompenserad”

Men genom att anamma ett paraplyperspektiv kan man se vilka andra möjligheter detta medför. Antingen kan nya racketcenter få Raiskios namn, eller så kan Raiskio bli ekonomiskt kompenserad när gamla racketcentret rivs. I värsta fall kan det sätta käppar i hjulen när kommunen vill gå vidare med arenabygget. Något som verkar ligga i Raiskios både egna och hans politiska intresse, då denne och Oskarshamnspartiet gått ut och sagt nej till den nya arenan.

Varför skulle man annars köpa namnrättigheterna till något som riskerar att rivas inom snar framtid?

Bekymrad oskarshamnare 

Foto: Peter A Rosén

+1
34
+1
0
+1
2
+1
11
+1
4
+1
1
+1
7

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS