Kalmar län får fler poliser

Kalmar län får fler poliser

2020-04-20 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Kalmar län får fler poliser.

Det välkomnas av riksdagsledamoten Laila Naraghi (S), från Oskarshamn.

Nu i mitten av april välkomnas 23 nybakade polisaspiranter till området Kalmar län/Kronoberg.

I Sverige som helhet rör det sig om 610 nya polisaspiranter som i slutfasen av sin utbildning ska genomföra en praktikperiod på sex månader, en så kallad aspiranttjänstgöring.

Under praktiken är studenterna anställda av Polismyndigheten och de har polismans befogenhet, men de står hela tiden under ledning av en handledare som är en erfaren polis.

”Oerhört viktig uppgift”

– Jag kan inte nog understryka hur välkomna polisaspiranterna är. Polisaspiranterna har en oerhört viktig uppgift och kommer att göra skillnad i arbetet för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, säger Laila Naraghi.

Polisaspiranterna placeras i respektive polisregion utifrån en fördelningsmodell som exempelvis baseras på befolkningsmängd och brottsbelastning – samt på hur många poliser som har slutat.

Fördelningen av polisaspiranter till de olika områdena genomförs av Polismyndigheten.

”Sedan regeringen inledde den pågående historiska satsningen på polisen har antalet anställda ökat med cirka 3 500. Två nya polisutbildningar har öppnats”, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

Målet är att ha ytterligare 10 000 poliser i tjänst i hela landet till år 2024.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

23 polisaspiranter välkomnas nu till området Kalmar län/Kronoberg. FOTO: PETER A ROSÉN
Laila Naraghi (S). FOTO: SVERIGES RIKSDAG