Klart: Miljardbygge vid Västerviks sjukhus

Klart: Miljardbygge vid Västerviks sjukhus

2020-03-11 Av av Peter A RosénKALMAR LÄN

På onsdagen sa regionstyrelsen ja till att börja bygga nya psykiatrilokaler vid Västerviks sjukhus.

Det är den första etappen som man nu har fått klartecken för från den politiska ledningen. Det handlar om en byggnad i sex våningar, indragen fläktrumsvåning samt källare och en entré som vänder sig mot övriga sjukhuset.

Det nya huset kommer att inrymma vuxenpsykiatri, med öppenvård och heldygnsvård. Även den rättspsykiatriska verksamheten kommer att flytta in i den nya byggnaden.

Det nya psykiatrihuset kommer att kosta 1,2 miljarder kronor i dagens penningvärde. Till det kommer verksamhetsutrusning för 35 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning på 8,4 miljoner kronor.

Under andra halvåret 2024 beräknas byggnaden står klar för inflyttning.

Den andra etappen består av en ombyggnad av hus 19 på sjukhusområdet, för barn- och ungdomspsykiatrin och Anorexi/bulimi-center. Byggstarten är beräknad till slutet av 2024. Ombyggnaden beräknas kosta totalt 79 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige tar ett inriktningsbeslut när det gäller etapp 2.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se