Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Kristdemokraterna vill att Oskarshamn ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Kristdemokraterna i Oskarshamns kommun har på en och samma gång skickat in fyra motioner till fullmäktige.

I den ena föreslår gruppledaren Ingemar Lennartsson att en äldreboendegaranti – för personer som är 85 år och äldre – ska införas i kommunen.

“Åldern i sig borde vara tillräcklig som faktor”

INGEMAR LENNARTSSON (KD)

”Idag garanteras inte den som är 85 år eller äldre plats på vård- och omsorgsboende i Oskarshamns kommun. I stället prövas om brukaren har behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Vi menar att personer över 85 år inte ska behöva genomgå denna prövning, då åldern i sig borde vara tillräcklig som faktor – då många äldre idag tvingas leva hemma alldeles för länge och för att komma in på ett boende krävs idag först att man har stora behov av vårdinsatser. Vi menar att detta inte är förenligt med en värdig situation för våra äldre, som efter ett långt liv förtjänar att erbjudas hög livskvalitet och få ett värdigt avslut den sista tiden i livet”, skriver Ingemar Lennartsson.

Ingemar Lennartsson (KD) pratar på en pressträff i stadsparken i Oskarshamn
Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

Han fortsätter:

”Äldreboendegaranti har tillämpats i många kommuner runtom i Sverige. Vi kristdemokrater menar att rådande ordning, där många äldre många gånger tvingas vara väldigt sjuk innan man får komma in på ett boende, är en oacceptabel omsorg av våra äldre. Vi ser det som en ytterst viktig trygghetsfråga att den som är 85 år eller äldre ska vara garanterad plats på vård- och omsorgsboende. – om den så önskar. Att man försäkras om att då, åtminstone vid den tidpunkten i livet, har man rätten på sin sida och slipper leva med en ohälsosam ovisshet. Det är inte för mycket begärt av det välfärdssamhälle som våra gamla har varit med och byggt upp.”

I en annan motion skriver Ingemar Lennartsson att det är dags att upprätta ett landsbygdsprogram.

Kristdemokraterna föreslår därför att kommundirektören ska få i uppdrag att inleda arbetet med ett framtagande av ett lokalt landsbygdsprogram för Oskarshamns kommun.

“Hela Sverige ska leva”

”Som kristdemokrater lyfter vi på såväl nationell som regional och lokal nivå upp vikten av att hela Sverige ska leva. Vi var drivande för att äldreboendena på landsbygden under den här mandatperioden inte skulle hotas av nedläggning – och vårt engagemang börjar och slutar inte enbart vid äldreboendena, utan handlar i stort om närvaron av kommunal service, förutsättningar att leva i hela kommunen och att möjliggöra boende på landsbygden, där bland annat bredband är en viktig aspekt.”

“Vi behöver höja målsättningen och arbeta för att Oskarshamn ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun”

INGEMAR LENNARTSSON

”Vi behöver höja målsättningen och arbeta för att Oskarshamn ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. För att detta ska bli realistiskt och kunna ske i framtiden behöver vi också jobba målmedvetet och strategiskt, men i första hand behöver vi då också ha ett lokalt landsbygdsprogram med detta mål i sikte”, skriver Ingemar Lennartsson.

“En attraktiv och levande landsbygd skapar goda förutsättningar för att bo, verka och leva i hela kommunen”

INGEMAR LENNARTSSON

”Vi föreslår att kommunen inleder processen med att ta fram ett långsiktigt hållbart och offensivt landsbygdsprogram där olika aktörer – däribland lokala företagare och lokala samhällsföreningar – involveras. Deras goda tankar och idéer i kombination med en bred politiskt förankrad vision är avgörande för att denna plan ska bli så ändamålsenlig och effektiv som möjligt. En attraktiv och levande landsbygd skapar goda förutsättningar för att bo, verka och leva i hela kommunen. Här har Oskarshamn unika förutsättningar med vår fantastiska landsbygd och vackra natur, kombinerat med en av Kalmar läns större tätorter och goda förutsättningar i nära anslutning till flera stora arbetsgivare”, skriver Ingemar Lennartsson.

“Barngrupperna i förskolan behöver bli mindre”

REBECKA ENGLUND (KD)

I nästa motion föreslår Rebecka Englund, vice gruppledare, att fullmäktige ska besluta om att införa ett maxtak för barngruppernas storlek, baserat på aktuell forskning kring barns välmående i förskolan.

”Barngrupperna i förskolan behöver bli mindre. För de minsta barnen är det särskilt viktigt. Ett litet barn klarar inte att relatera till alltför många personer. Mindre barngrupper ger också pedagogerna möjligheter att bedriva en bra verksamhet. Det är dags att vi bryr oss om skolan och våra barn.”

“Stor överbeläggning”

”Enligt Skolverkets riktlinjer är riktmärket för barngruppers storlek för barn i 1–3-årsåldern 6–12 barn per grupp och i åldern 4–5 år är riktmärket 9–15 barn per grupp. Av förskolans allmänna råd framgår att det är av särskilt stor vikt att de yngsta barnen ingår i mindre grupper”, skriver Rebecka Englund.

”Enligt lokalutredningens rapport som presenterades i september 2020 framgår det att det råder stor överbeläggning på Oskarshamns förskolor, att fler barn är inskrivna på våra förskolor än vad det finns kapacitet för. Detta är i första hand något som drabbar våra minsta barn som inte ges de förutsättningar som de har behov av för att må bra och utvecklas. Det är även ett problem för våra anställda pedagoger som många gånger inte får de förutsättningar för att bedriva verksamheten som de behöver. Vi menar i första hand att utifrån barnperspektivet behöver det finnas en gräns på barngruppernas storlek som är anpassad utifrån barns välmående och aktuell forskning på området”, skriver Rebecka Englund.

“Våra undersköterskor i kommunen är hårt pressade av hög arbetsbelastning, prövande arbetsmiljö och många outbildade vikarier”

INGEMAR LENNARTSSON OCH REBECKA ENGLUND

I den fjärde och sista motionen föreslår Rebecka Englund och Ingemar Lennartsson att fullmäktige ska ta ett beslut om att utreda möjligheten att ta bort städning från utbildade undersköterskors arbetsuppgifter och låta denna uppgift skötas av icke vårdutbildad personal, i syfte att avlasta undersköterskor och erkänna deras särskilda medicinska yrkeskompetens.

“Orimligt”

”Våra undersköterskor i kommunen är hårt pressade av hög arbetsbelastning, prövande arbetsmiljö och många outbildade vikarier. I flera kommuner i Sverige har man börjat avlasta undersköterskor genom att separera städning från de uppgifter som genomförs av undersköterskor, och att denna uppgift endast läggs på vårdbiträden och icke vårdutbildad personal. Det är orimligt att våra utbildade undersköterskor lägger en stor del av sin arbetstid på uppgifter som lika gärna hade kunnat genomföras av icke vårdutbildad personal, samtidigt som dessa har delegering av läkemedel som undersköterskor har större kompetens och relevant utbildning i.”

”Det är dags att uppvärdera våra undersköterskor och låta denna yrkesgrupp få ägna sin arbetstid åt arbetsuppgifter de har särskild kompetens inom, och låta arbetsuppgifter som inte kräver medicinsk kompetens enbart ligga på icke vårdutbildad personal. I andra yrkesgrupper och i privat sektor hade liknande situationer framstått som märkliga – och vi ser ingen anledning till att kommunen som arbetsgivare ska fortsätta vara ett undantag”, skriver Ingemar Lennartsson och Rebecka Englund.

Arkivfoto: Peter A Rosén

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS