Kritik från kommunrevisorerna

Kritik från kommunrevisorerna

2020-02-11 Av av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMN

Kommunrevisorernas har haft åren 2015, 2017 och 2019 under lupp – och nu pekar de på en del brister.

Kommunrevisorernas granskning lades fram under fullmäktigesammanträdet i Oskarshamn på måndagskvällen.

Bedömningen är att det finns brister. Revisorerna har bland annat konstaterat att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende löner och ersättningar inte är helt tillräcklig.

Löneprocessen (inklusive dokumenterade kontroller) är bara delvis uppfylld.

Finns det kontroller som säkerställer att löneutbetalningar och ersättningar endast går till rätt personer? Ja, men det är bara delvis uppfyllt, enligt revisorerna.

Kontrolleras registrerade avvikelser på ett tillfredsställande sätt – finns det attesterade underlag? Ja, men det är bara delvis uppfyllt.

Utför personalsystemet tillfredsställande kontroller vid registrering av uppgifter och är det tydligt vilka kontroller som utförs? Nej, detta är inte uppfyllt, enligt revisorerna.

Finns det kontroller som säkerställer att utbetalningar endast avser godkända transaktioner? Ja, detta är uppfyllt, enligt revisorernas granskning.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77