Läkare med riskbeteende har blivit IVO-anmäld

Läkare med riskbeteende har blivit IVO-anmäld

2020-03-06 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

KALMAR LÄN

Läkaren ifråga befaras utgöra en fara för patientsäkerheten. Därför anmäler Region Kalmar län hen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I ett pressmeddelande skriver Region Kalmar län att den aktuelle läkaren arbetar på Länssjukhuset i Kalmar. Hens medicinska kompetens har ifrågasatts, efter olika händelser, där exempelvis patientutredningar har visat sig vara svårförståeliga.

Civila kläder i tjänsten

Enligt pressmeddelandet har läkaren ifråga även använt civila kläder – och därmed agerat i strid med de basala hygien- och klädregler som gäller i patientnära arbete.

Region Kalmar län skriver att läkarens arbetsuppgifter har anpassats vid flera tillfällen – men trots det kvarstår frågan om läkarens lämplighet i yrket, står det i pressmeddelandet.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN
Dela gärna artikeln med dina vänner: