Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Länsstyrelsen: Rekordmånga besökte naturen under sommaren

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

LÄNET

“Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort bland aktörer som möter besökare i naturen bekräftar nu att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på fredagen.

“Naturvårdsverket har frågat länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare om hur de upplevde sommaren 2020. En majoritet av dem som svarat anger att de upplevde en stor eller mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare är också tydlig.”

“Naturen ger oss möjlighet till återhämtning och bättre hälsa”

ÅSA JOHANSSON, CHEF FÖR NATURSKÖTSELENHETEN
PÅ LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

– Naturen ger oss möjlighet till återhämtning och bättre hälsa. I pandemins spår ser vi att naturen blir extra viktig och att fler upptäcker vår natur och väljer att vistas där, säger Åsa Johansson, chef för Naturskötselenheten på Länsstyrelsen Kalmar län.  

Viktigt att visa hänsyn 

“Merparten av aktörerna som har svarat på enkäten anser att det höga besökstrycket har varit övervägande positivt, men många har också sett att det inneburit ökade påfrestningar när fler besökare är ute samtidigt. Parkeringsproblem, nedskräpning och trängsel är de problem som har ökat mest under sommaren enligt enkätsvaren.”

“Allemansrätten gör att alla har tillgång till naturen, men här ingår även att ta ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn till markägare och andra besökare.”

“Vi vet att kunskapen om allemansrätten är hög i Sverige”

ÅSA JOHANSSON

– Vi vet att kunskapen om allemansrätten är hög i Sverige och nu är det dags att vi i ännu större utsträckning tar vårt ansvar och visar vad vi kan – att inte störa och inte förstöra. Här är vi många aktörer som jobbar tillsammans för att vi hållbart ska kunna fortsätta njuta av vår natur i Sverige, säger Åsa Johansson.  

Skyddade områden betydelsefulla

“Det ökade besökstrycket märktes inte minst i naturreservat och nationalparker. Länsstyrelsen Kalmar län signalerar en tydlig ökning av besökare i många naturreservat på framförallt Öland, men också i länets nationalparker, trots att det inte var lika många utländska besökare i år.”  

– De utökade medel som har aviserats i regeringens budgetproposition ger bra förutsättningar för att förvalta naturreservat och nationalparker och därmed möta det höga besökstrycket och dess utmaningar. Av hänsyn till både medmänniskor och natur är det ändå viktigt att vi sprider ut oss och inte glömmer att vi har över 200 naturreservat och två nationalparker med värdefull natur att välja mellan i Kalmar län, säger Åsa Johansson. 

Så genomfördes undersökningen 

Undersökningen riktades till länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare. Den genomfördes under två veckor hösten 2020 och besvarades av 227 personer. Svaren speglar den svarandes eller en organisations upplevelse i en viss fråga. Undersökningen ger inga siffror om antal besökare i naturen, någon sådan samlad statistik finns inte idag. Svaren har använts som ett underlag till samtal och dialog med olika aktörer för att få en bild av upplevelser kring årets sommarsäsong. 

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS