Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i Oskarshamn och Mönsterås

Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i Oskarshamn och Mönsterås

2023-02-03 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

Länsstyrelsen Kalmar län söker nytt begravningsombud till Oskarshamns och Mönsterås kommun. Begravningsombudets uppgift är att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillvaratagna.

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. Länsstyrelsen utser begravningsombud i varje kommun för att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan också får sina intressen tillvaratagna. Nu söker vi nytt begravningsombud till Oskarshamns och Mönsterås kommun.

Lämna in förslag

Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer.

Det är viktigt att begravningsombudet är lämplig för uppdraget. Det ska vara en person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Här behövs nya begravningsombud

Uppdraget som begravningsombud i Mönsterås kommun gäller för följande församlingar:

Mönsterås, Fliseryd och Ålem.

Uppdraget som begravningsombud i Oskarshamns kommun gäller för följande församlingar:

Oskarshamn och Döderhult. Misterhults församling ingår inte i uppdraget.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: