Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Ledamöter i lokala säkerhetsnämnden har fått utbildning vid kärnkraftverken

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

SVERIGE

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan, KSO, arrangerar vart fjärde år i början på ny mandatperiod gemensamma utbildningsdagar för de lokala säkerhetsnämnderna. Den 29-31 mars deltog ett 25-tal personer från kärnkraftskommunerna Oskarshamn, Varberg och Östhammar i en gemensam utbildning som genomfördes vid Ringhalsverket i Varberg.

“Många av ledamöterna är nya i sina uppdrag i säkerhetsnämnderna och utbildningsdagarna samt programmet var mycket uppskattat av deltagarna”, säger Ted Lindqvist, samordnare för KSO.

Programmet innehöll bland annat information från statssekreteraren hos klimat- och miljöministern, Daniel Westlén (L), om regeringens energipolitik och satsningen på kärnkraft. Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM, generaldirektör Nina Cromnier informerade övergripande om myndighetens uppdrag och verksamhet.

Representanter från SSM informerade även om lagar och regelverk inom kärnkrafts- och strålsäkerhetsområdet samt myndighetens tillsynsverksamhet. Dessutom informerade SSM om det regeringsuppdrag myndigheten har om ny och befintlig kärnkraft och effektiva tillståndsprocesser för att myndigheten ska kunna hantera både större kärnkraftverk och Små Modulära Reaktorer, SMR. Myndigheten har också identifierat vad som behöver justeras i regelverket.

Besök vid Ringshalsverket

På programmet ingick också ett besök vid Ringhalsverket i Varberg. Företagsledningen vid Ringhals hade tidigare bland annat informerat om Vattenfalls pågående förstudie om ny kärnkraftteknik och SMR vid Ringhals.

“Personalen informerade i övrigt om strålning och strålskydd, strålsäkerhet och djupförsvar, reaktorsäkerhet och haveriberedskap. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) informerade om systemet för att omhänderta radioaktivt avfall i Sverige. Länsstyrelsen i Halland informerade om de nya beredskapszonerna vid de kärntekniska anläggningarna och kärnenergiberedskapen i länet”, säger Ted Lindqvist som berättar att deltagarna avslutningsvis fick göra en rundvandring i Ringhals utbildningscenter och de även besökte en kontrollrumssimulator.

Deltagare på utbildningen

LSN Forsmarksverket: Lennart Owenius (M), Sara Ingemarsson (BOA), Christer Lindgren (SD), Martin Gustafsson (KD), Erik Rudolfsson (S), Börje Wennberg (S), Christian Janson (S), Lisa Norén (S) samt Kersti Ingemarsson och Anna Bergsten (tjänstepersoner).

LSN Oskarshamnsverket: Lucas Lodge (M), Ann-Charlotte Pernius-Törnvall (M), Sven Gunnar Persson (KD) samt Marcus Fridlund (S) och Akko Karlsson (MP), Västerviks kommun.

LSN Ringhalsverket: Jeanette Qvist (S), Björn Lindström (SD), Ann-Charlotte Stenkil (M), Morgan Börjesson (KD), Kent Norberg (S) och Marcus Andersson (tjänsteperson), Magnus Ericsson, Magdalena Sundqvist (S) och Annika Hedman (C).

FAKTA / DE LOKALA SÄKERHETSNÄMNDERNA

Alla ledamöter i de lokala säkerhetsnämnderna utses av regeringen efter förslag från kommunerna. Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i  de tre kärnkraftkommunerna med kärnkraftverk eller kärnavfallsanläggningar i operativ drift Oskarshamn, Varberg och Östhammar. Nämnden är en statlig myndighet med statliga anslag.

Ledamöternas uppdrag innebär att de ska hålla sig underrättade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs eller planeras vid anläggningarna, att känna till hur beredskapen mot kärnkraftsolyckor är utformad vid kärnkraftverket och att informera allmänheten om det kärntekniska säkerhetsarbetet och om beredskapsplaneringen.

Vid nämndernas sammanträden lämnar representanter från kärnkraftverket aktuell information om verksamheten och säkerhetsarbetet. Representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelsen medverkar ofta vid nämndernas sammanträden.

Kärnkraftkommunernas webbplats

Foto: KSO

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS