Leif Axelsson (SD): ”Detta är oacceptabelt för oss”

Leif Axelsson (SD): ”Detta är oacceptabelt för oss”

2021-06-08 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Alkoholhandläggartjänsten i Oskarshamns kommun bantas ned med 20 procent och flyttas från socialnämndens ansvarsområde till samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juli i år.

Beslutet togs efter en omröstning i fullmäktigeförsamlingen på måndagskvällen.

Det var Sverigedemokraterna som begärde votering i frågan.

Nedröstade

SD säger inte nej till flytten från den ena nämnden till den andra – men partiet vill inte att alkoholhandläggartjänsten, som är en heltidstjänst i dag, ska dras ned till en 80-procentig tjänst.

I voteringen blev Sverigedemokraterna nedröstade med siffrorna 40–7.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

”En kommun med Oskarshamns storlek behöver en alkoholhandläggare på hundra procent. Varför ska vi dra ned på en verksamhet som fungerar bra?”

LEIF AXELSSON (SD)

– Oskarshamns kommun har en bra alkoholhandläggning. Och en kommun med Oskarshamns storlek behöver en alkoholhandläggare på hundra procent. Varför ska vi dra ned på en verksamhet som fungerar bra? Detta är oacceptabelt för oss sverigedemokrater, sa socialnämndsledamoten Leif Axelsson (SD), översta bilden, i ett inlägg.

Rolf Lindström (M) är ordförande i socialnämnden.

– Jag tycker att det här är ett mycket bra förslag, sa han.

Rolf Lindström (M). Arkivfoto: Peter A Rosén

”Framför allt påverkas inte berörd persons tjänstgöringsgrad av denna förändring”

ROLF LINDSTRÖM (M)

– Framför allt påverkas inte berörd persons tjänstgöringsgrad av denna förändring. Min bedömning är också att vi skapar samordningsvinster – framför allt inom samhällsbyggnadsnämnden. Vi får en förbättrad service gentemot våra näringsidkare – vi kan snabba på service. Vi har ju tagit ett beslut om att införa Rättviksmodellen, vilket kommer att förbättra vår servicegrad.

”Ingen onormal lösning”

– Det här är ingen onormal lösning – den finns på många ställen. Om man ser antalet handläggningsärenden i vår kommun, jämfört med andra kommuner, så bör det finnas goda möjligheter att hinna med antalet handläggningar med oförändrad kvalitet. Sedan tror jag att det är en stor fördel att tjänstepersonen i fråga skapar ett nätverk inom samhällsbyggnadsnämnden, där man också jobbar med tillsynsärenden, sa Rolf Lindström.

Leif Axelsson replikerade:

– Du säger att tjänstgöringsgraden inte påverkas. Men det gör den väl. Det blir ju 80 procent i stället för 100 procent. Och vi kan inte se att det räcker. Fackförbundet Vision vänder sig också emot det här. Jag förstår inte Rolfs resonemang, sa han.

”Jag noterar att omkringliggande kommuner, med det här antalet alkoholtillstånd, verkar klarar av det”

ROLF LINDSTRÖM

Rolf Lindström svarade så här:

– Jag noterar att omkringliggande kommuner, med det här antalet alkoholtillstånd, verkar klarar av det. Och vi anser att det gör det hos oss också. När vi tog det här i socialnämndens arbetsutskott, så hade du ingen avvikande åsikt, Leif.

”Här ser vi hur antalet krogar ökar – och vi ser att vi i dag har en väldigt bra organisation när det gäller alkoholhandläggning”

LEIF AXELSSON

Leif Axelsson svarade:

– I arbetsutskottet hade jag inte någon avvikande åsikt när det gäller överflyttningen till samhällsbyggnadsnämnden. Däremot vidhöll jag att det skulle vara 100 procent som skulle flyttas över. Det är ju förutsättningarna i vår kommun som ska diskuteras, inte förutsättningarna i någon annan kommun. Här ser vi hur antalet krogar ökar – och vi ser att vi i dag har en väldigt bra organisation när det gäller alkoholhandläggning. Den vill vi bevara. Vi vill inte att den ska halta.

Dela gärna artikeln: