Lex Maria-anmälan efter legionellasmitta

Lex Maria-anmälan efter legionellasmitta

2020-04-24 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient insjuknat i legionella.

”Fallet gäller en 70-årig kvinna som vårdades på medicinkliniken. Under vårdtiden fick hon en lunginflammation orsakad av legionellabakterier. På grund av lång vårdtid före insjuknandet bedöms smittan ha skett under inneliggande vård. Det kan heller inte uteslutas att lunginflammationen bidrog till att kvinna avled.”

”I utredningen som gjorts konstateras att rutinerna för spolning av vattenrören på avdelningen inte följts vilket bedöms vara orsaken till att smitta kunnat ske. Rutinerna har förtydligats för att förhindra att en liknande händelse ska kunna inträffa”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN