Lex Maria-anmälan efter missad varansamling vid blindtarmen

Lex Maria-anmälan efter missad varansamling vid blindtarmen

2020-07-02 Av av Peter A Rosén

Annons McDonalds Big Mac 35 kr

LÄNET

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad varansamling vid blindtarmen.

Fallet gäller en 69-årig man som sökte sin hälsocentral med högersidig buksmärta som debuterade efter fysisk ansträngning några dagar tidigare. Vid undersökningen kände läkaren ett onormalt spänt område i nedre högra delen av buken och inflammationsvärdet var kraftigt förhöjt. Patienten uppfattades inte akut sjuk men trots oklar bakomliggande orsak genomfördes ingen utredning.

Patienten sökte efter ytterligare några dagar på akutmottagningen. Det diagnosticerades då en varansamling i anslutning till blindtarmen som krävde kirurgiskt dränage. Under tiden tills patienten själv sökte vård igen fanns en risk för spridning av infektionen till bukhålan och blodbanan vilket är ett livshotande tillstånd. Genom insatt behandling följde dock inte någon komplikation.

Patienten var inte allmänpåverkad vid kontakten på hälsocentralen och orsaken till händelsen bedöms vara en tillfällig missbedömning av läkaren.

FOTO: FREEPIK
Dela gärna artikeln: