Lex Maria-anmälan efter våldsam handling mot vårdpersonal

2020-07-01 0 av Peter A Rosén

LÄNET

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en våldsam handling mot vårdpersonal.

Fallet gäller en 46-årig man med känd psykossjukdom som utförde en våldsam handling gentemot vårdpersonal.

Orsaken bedöms vara obehandlad psykossjukdom till följd av utebliven tvångsvård. Konsekvenserna av detta blev för patienten ett frihetsberövande utifrån brottslig handling.

FOTO: REGION KALMAR LÄN