Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

M och KD presenterar budgetriktlinjer för Region Kalmar län: Fokus på köer och rekrytering

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

LÄNET

”Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Kalmar län presenterar budgetriktlinjer för hösten, det vill säga vilka områden och sakfrågor partierna vill lägga extra fokus på i höstens budget. Bland annat handlar det om att jobba bort långa köer till hörselvården genom resursförstärkningar, intensifiera arbetet med att rekrytera akutläkare, inleda ett arbete med att ta fram ett vaccinationsprogram för äldre men också stötta utökad primärproduktion av livsmedel och att regionen uppdrar åt folkhögskolorna att skapa fler yrkesutbildningar inom bristyrken och planerar för fler uppdragsutbildningar”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

– Årets budgetarbete präglas fortfarande av sviterna av den ekonomiska krisen – även om vi nu ser ljuset i tunneln. Därför måste vi fortsätta arbeta med att ta tillvara de ekonomiska satsningar som regeringen gör på regionerna under kommande år, men också att fortsätta med det uppstartade arbetet i regionen som syftar till att reducera undvikbara kostnader och bli mer effektiva, säger Malin Sjölander (M).

– Ska vi sammanfatta våra budgetriktlinjer så handlar de om att jobba smartare och effektivare i en tid som präglas av en förändrad demografi och ekonomisk oro. Man ska aldrig slarva bort en kris. I stället för att passivt sitta still i båten vill vi peka ut riktningen framåt. Resurserna ska användas på ett sätt så de räcker till fler, säger Jimmy Loord (KD).

“Har vi råd?”

– Det kommer att vara fortsatt viktigt att vi även under kommande år arbetar aktivt med att reducera andelen inhyrd personal och vidta åtgärder som får fler att vilja arbeta inom regionen. Fler och fler regioner startar nu upp så kallade intraprenader för att ge personalen mer makt över arbetsplatsen och därmed arbetsmiljön. Har vi råd att inte ta den chansen?

Det säger Malin Sjölander.

– Sedan är en av våra absolut prioriterade åtgärder som vi lyfter i våra budgetriktlinjer en resursförstärkning till hörselvården. Regionen har idag extremköer för att få en utprovning av hörapparat. Extremköer är ingen naturlag men passiviteten från den styrande majoriteten är oroväckande, säger Jimmy Loord.

– Samtidigt måste vi också stärka och lyfta länets tillväxt. Ett första och avgörande steg är att vi säkrar energiförsörjningen. Därför måste regionen nu ta steget och arbeta för att länet ska vara 100 procent fossilfritt, inte som idag 100 procent förnybart (vilket exkluderar kärnkraften). Men vi måste också samla hela politiken, alla partier och våra kommuner, så att vi på allvar kan presentera ett Kalmarlänspaket, där infrastruktur och nya företagsetableringar går hand i hand. Det skapar tillväxt, säger Malin Sjölander.

“Alldeles för långa”

– Avslutningsvis pågår det ett bra arbete för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin – men vi menar att det inte räcker. Vi vill införa vårdval inom BUP och låta fler aktörer verka inom regionen. Köerna till behandling är idag alldeles för långa och inom kort är vår bild att vårdgarantin kommer stärkas till 30 dagar. Det kommer ställa ytterligare krav på oss som innebär att vi behöver arbeta på andra sätt, säger Jimmy Loord.

Foto: M och KD

+1
3
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS