”Många kvinnor tvingas stanna hemma med en våldsam partner”

”Många kvinnor tvingas stanna hemma med en våldsam partner”

2020-10-14 Av av Peter A Rosén

LÄNET

”Organisationsbidraget till länets kvinnojourer permanentas och utökas till 250 000 kronor per år. Det är en av nyheterna i regionplanen för 2021-2023. Förslaget kommer från den politiska majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna”, skriver Länsunionen i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av den ojämställdhet vi har i samhället och är ett omfattande samhällsproblem. Det finns en direkt koppling mellan utsatthet för våld och ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. Kvinnojourens arbete är hälsofrämjande och avgörande för många kvinnors framtid och där vill vi från regionen vara med och stötta deras viktiga arbete, säger Johanna Wyckman, regionråd för Liberalerna.

”Ett hälsoproblem”

”Ett samarbete har inletts mellan Region Kalmar län och kvinnojourerna, framför allt rörande det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.”

– Våld mot kvinnor är ett juridiskt, socialt och ekonomiskt problem, ett hälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Samarbetet med kvinnojourerna och brottsofferjourerna är en viktig del i regionens arbete mot våld i nära relationer. Coronapandemin har gjort situationen svår för många kvinnor som tvingas stanna hemma med en våldsam partner. Därför är jag glad över att vi nu mer än fördubblar stödet i den budget vi lägger fram, säger Johanna Wyckman.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: