”Mäns våld mot kvinnor måste börja diskuteras mer i samhället”

2020-05-12 0 av Peter A RosénLÄNET

”Mäns våld mot kvinnor måste börja diskuteras mer i samhället”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i länet i ett gemensamt pressutskick.

”Kvinnojourerna går på knä på grund av alldeles för stor arbetsbelastning i förhållande till de ynkliga resurser de erhåller från länets kommuner. Här ser vi att regionen kan gå in som ytterligare en part som stöttar upp verksamheten ekonomiskt tillsammans med kommunerna. Kostnaden för detta borde utan större möda kunna omfördelas inom befintliga ramar.”

Det är ett utdrag ur motionen ”Mäns våld mot kvinnor”, författad och inskickad av Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Kalmar län, den 17 september 2019.

”På regionstyrelsen som äger rum onsdag 13 maj, kommer majoriteten (S, C och L) föreslå att regionfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till ett tillfälligt anslag om 120 000 kronor som under år 2020 kommer att fördelas efter befolkningsunderlag kvinnojourerna i länet emellan”, skriver M och KD.

– Jag är glad över att Länsunionen nu insett att Moderaterna och Kristdemokraternas förslag att ge ökat ekonomiskt stöd till kvinnojourerna i länet är nödvändigt. I vår motion fokuserar vi på sju åtgärder som vi tror är nödvändiga, att vi får igenom en av de sju åtgärder är en vinst i sig, men det finns så mycket mer som kan göras. Vi i Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna kommer fortsätta jobba för att få igenom ytterligare förslag både för att förebygga våld mot kvinnor, men även hjälpa redan utsatta kvinnor, säger Jonas Lövgren (M).

– Det är angeläget att kvinnojouren nu får ett extra ekonomiskt stöd till följd av de effekter som pandemin medför. Kvinnor som tidigare levde under osäkra och kanske rentav hotfulla situationer har nu fått det ännu tuffare. Vi behöver göra vad vi kan för att stötta och hjälpa dessa kvinnor och barn och därför är jag glad att Länsunionen hörsammat vår vädjan och att vi nu kan stärka upp detta arbete ytterligare, säger Margreth Johansson (KD).

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se