Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Medborgarförslag: Höj kunskapsnivån kring demokratiska processer i Högsby kommun

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

HÖGSBY KOMMUN

“Höj kunskapsnivån kring demokratiska processer”, skriver Peter Thormalm och Rasmus Evertsson i ett medborgarförslag som har skickats in till Högsby kommun.

Här är förslaget i sin helhet:

“Som stolta medborgare i Högsby kommun och vänner av ordning kan vi inte underlåta oss att agera utifrån den senaste tidens odemokratiska utveckling. Enligt opartisk granskning kan vi genom tidningen och protokoll konstatera att följande skett sedan det allmänna valet i höstas:

 • Kommunstyrelsens ordförande förvanskar protokoll. Se protokoll Extra Kommunstyrelsesammanträde 2023-05-08, reviderad version & artikel i OT där
  votering undantagits.
 • Extra kommunstyrelsesammanträde utlyses utan handlingar. Se aviseringen för Kommunstyrelsesammanträde för den 8 maj 2023.
 • Av dagordning framgår inte om det är beslutsärenden eller information. Se kallelserna till kommunstyrelseledamöterna på Högsby kommuns hemsida.
 • Utskottsordförande ljuger om oppositionens närvaro vid möten. Se publicerad artikel i OT per den 4 maj 2023.
 • Tjänstepersoner deltar i politiska beslut. Se protokoll och närvaron i protokoll från kommunstyrelsesammanträdena.
 • Ärenden lämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande i utskott. Se protokoll från UU 2023 05 04.
 • Beslut föreslås tas i strid mot av fullmäktige beslutade planer och reglementen. Se förslag till beslut om exempelvis vindkraft, skolfrågorna i KS.
 • Samråd enligt lag görs inte med berörda inför beslut. Se protokoll från KS per den 8 maj 2023 där underlag att barn, elever, föräldrar och vårdnadshavare inte har givits möjlighet att föra fram sina synpunkter enligt skollagen, kap. 12 § och 13 §. Se även avsaknad av underlag att artikel 3 och artikel 12 i barnkonventionen : SFS nr: 2018:1197 har beaktats.
 • Kommunstyrelsen vägrar ta upp principiella ärenden i kommunfullmäktige. Se protokoll från Extra KS 2023-05-08 samt reviderad version.
 • Allmänheten avhyses från allmänna sammanträden trots att de har laglig rätt att närvara. Ett stort antal medborgare avhystes från salen för kommunfullmäktiges sammanträde per den 8 maj 2023 av kommunchefen Rickard Gustafsson.
 • Anställda i kommunala bolag arbetar utan anställningsavtal. Se artiklar i Oskarshamnstidningen, tex per den 22 April 2023.
 • Verkställande direktörer anställs utan beslut i bolagsstyrelsen. Se artiklar i Oskarshamnstidningen, tex per den 22 April 2023.
 • Högsby kommun vägrar att lämna ut offentliga handlingar. Se artikel i Oskarhamnstidningen Publicerad 15 februari 2023. För oss är detta var och ett för sig ett demokratiskt underskott. Men sammantaget är vi genuint oroliga utifrån den demokratiska utvecklingen.

För att råda bot på utvecklingen föreslår vi därför fullmäktige besluta:

Att kommunstyrelsens presidium och utskottsordföranden ges i uppdrag att fullgöra en utbildning kring demokratiska processer och ärendehantering.”

Långemåla 24 maj 2023

Peter Thormalm
Rasmus Evertsson

Arkivfoto: Peter A Rosén

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS