”Minnet av förintelsen bör uppmärksammas i hela landet”

”Minnet av förintelsen bör uppmärksammas i hela landet”

2020-04-15 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

”Minnet av förintelsen bör hållas levande och uppmärksammas i hela landet”, säger Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

På onsdagen lämnade den statliga utredningen om ett museum om förintelsen sitt förslag till regeringen.

Huvudförslaget är att ett museum ska inrättas i form av en ny, fristående statlig myndighet.

Feltänkt, tycker Länsmuseernas samarbetsråd.

– Ett nytt centralt museum i exempelvis Stockholm blir dels mycket kostsamt, dels så riskerar museets viktiga uppdrag att aldrig kunna uppnås. Ska kunskapen om förintelsen öka, krävs det utställningar och pedagogiskt museiarbete i hela landet. Länsmuseerna föreslår istället att staten ger ett anslag och uppdraget till landets 24 länsmuseer att bedriva verksamheten.

– Vi finns i hela Sverige och har stor vana att arbeta med skoleleverna. Regeringen och riksdagen måste tänka nytt och inte fastna i gamla strukturer och tankebanor, säger Jonas Hellberg.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se