Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Moderaterna i länet: “Detta blev vi av Jonas Erlandsson (S) förbjudna att uttrycka”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

REGIONPOLITIK

”När regionfullmäktige sammanträdde den 2 juni på Gränsö i Västervik behandlades ett så kallat kunskapsunderlag som ska ligga till grund för kommande plan- och budgetarbete i Region Kalmar. Det har inför detta funnits ett uppdrag att inarbeta fakta om länets elförsörjning i underlaget”, skriver Moderaterna i länet i ett pressmeddelande.

”Oppositionspartierna (M, KD och SD) fick se resultatet av detta uppdrag för första gången inför just regionfullmäktige, eftersom den styrande majoriteten (S, C och V) i sista stund strök behandlingen av detsamma från dagordningen på regionala utvecklingsnämnden i april och valde att köra igenom det på regionstyrelsen i maj utan att bifoga ett underlag att ta ställning till.”

”När vi inför fullmäktige för första gången fick se slutresultatet kunde vi moderater konstatera att regionmajoriteten i ett underlag som borde vara helt faktabaserat hävdar:

  • Att dagens dagens höga elpriser enbart beror på kriget i Ukraina samt mindre nederbörd och vind de senaste åren. Det stämmer inte. Underlaget behöver kompletteras med att elpriserna nådde historiskt höga nivåer långt innan kriget och började stiga redan 2020 när kärnkraftsreaktorn R2 och året efter R2 avvecklades. Elpriserna hade varit väsentlig lägre med fler reaktorer i drift.
  • Att utbyggd vindkraft ”med råge” kompenserar för fyra nedlagda kärnkraftsreaktorer under den förgående S-ledda regeringen. Det stämmer inte sett till kärnkraftens systemstabilserande funktioner och den effekt dessa reaktorer hade producerat varje dag oavsett om det blåser eller ej, i stället för sett till antalet producerade TWh per år. Sverige behöver mer planerbar elproduktion, där kärnkraft är ett exempel, som kan leverera el varje ögonblick när väderberoende energikällor sviker. 
  • Att det ändå finns regioner såsom Skåne där effektbrist har bromsat den regionala utvecklingen, men att effektbristen där till största del beror på bristande överföringskapacitet från norra Sverige där det finns ett elöverskott. En åsikt som blir direkt komisk när Skånes så kallade Energikommission själva kommit till slutsatsen att effektbristen till stor del beror på akut brist på planerbar elproduktion i Skåne när kärnkraft har avvecklats. Lägg därtill att det påstådda elöverskottet i norra Sverige enligt prognoserna kommer att behövas till ökade energibehov där.”

”Detta blev vi av regionfullmäktiges ordförande Jonas Erlandsson (S) förbjudna att uttrycka från talarstolen”, skriver Moderaterna.

Jonas Erlandsson (S), oppositionsråd i Högsby kommun.
Jonas Erlandsson (S). Foto: Peter A Rosén

“Direkt missvisande”

– Avsnittet om elförsörjning i kunskapsunderlaget behöver kompletteras med ytterligare fakta för att inte bli direkt missvisande och ideologiskt färgat. Socialdemokraternas agerande är inget annat än ett demokratiskt haveri. Först stryks ett ärende från dagordningen när vi efterfrågar underlag. Sedan tillåts vi inte debattera innehållet när vi har tillräckliga underlag att ta ställning till. Det är uppenbart att majoriteten velat forcera igenom det här för att kunna lägga ett ideologiskt filter på något som ska vara ett faktabaserat beslutsunderlag inför kommande beslut och agerande i energifrågan, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden.

“Att bli förbjudna att göra detta hade vi inte kunna föreställa oss i vår vildaste fantasi”

Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen i Region Kalmar län

– När vi på regionstyrelsen godkände slutredovisningen av uppdraget att inarbeta fakta om elförsörjningen i kunskapsunderlaget så förutsatte vi såklart att vi i god demokratisk anda skulle få framföra våra åsikter på just detta regionfullmäktigesammanträde. Att bli förbjudna att göra detta hade vi inte kunnat föreställa oss i vår vildaste fantasi. Tyvärr skiner majoritetens kärnkraftsmotstånd igenom när de sätter politisk färg på vad som borde vara ett rent kunskapsunderlag, håller inne med information för att minska oppositionens möjligheter att protestera och förbjuder debatt i länets högsta beslutande församling: regionfullmäktige, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen.

Malin Sjölander (M)
Malin Sjölander (M). Foto: Peter A Rosén
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS