Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Moderaterna i länet vill se ökad tillgänglighet och trygghet för patienter med störst vårdbehov

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

DEBATTARTIKEL

Den stora bristen på personal leder till att vårdplatser stängs, vilket i sin tur leder till en alltmer pressad arbetsmiljö – en negativ spiral som vi ser på länets tre sjukhus och som måste brytas.

Moderaterna anser därför att regionen måste se över antalet vårdplatser på sjukhusen, för att undersöka var bristerna är som störst. I dag inför många regioner nya former av vårdplatser, som till exempel närvårdsplatser och intermediärvårdsplatser för patienter som är i behov av andra vårdnivåer. Det är något som skulle stärka tillgången på trygg sjukvård även i Kalmar län och avlasta akutmottagningarna samt de hårdast belastade klinikerna.

Det har visat sig att äldreomsorgen är hårt belastad, och i framtiden kommer alltmer sjukvård utföras inom äldreomsorgen. Därför måste Region Kalmar län stärka samverkan med kommunerna så att patienterna kan bibehålla en patientsäker vård oavsett var de vårdas. För att öka tryggheten för äldre bör mobila team finnas i alla länets kommuner. Och för att avlasta ytterligare vill vi öppna närvårdsplatser i några av länets kommuner. Närvårdsplatserna är ett alternativ för de patienter som inte behöver vårdas på sjukhusens avdelningar, men är i behov av vård som inte kan ges i hemmet.

Den patientgrupp som är i störst behov av sjukvård är äldre, multisjuka patienter. Ofta är behoven stora med omfattande medicinering och många möten med olika vårdpersonal. Många gånger är dessa patienter sköra och har svårt att ta sig till sjukhus eller hälsocentral. Därför underlättar det för dem om vården kan utföras på plats i boendet om det är möjligt.

För att tydliggöra sjukvården för äldre vill Moderaterna inrätta äldremottagningar. Det är en del av en hälsocentral som under en eller ett par dagar i veckan erbjuder vård för äldre och anpassar den efter deras förutsättningar. Där ska vården ta hänsyn till äldres behov av helhetsöversyn gällande hälsotillståndet och förebyggande av sjukdomar.

Mottagningen kan också erbjuda digitalt stöd från specialistvården. Inom ramen för äldremottagningar kan vården utföras av en omsorgsläkare. Omsorgsläkaren jobbar i sin tur enbart med äldre på ett eller flera omsorgsboenden.

För att komplettera omsorgsläkaren vill vi även införa äldresjuksköterskor vars uppgift är att göra hembesök och ge en tryggare och närmre vård, särskilt för de patientgrupper som inte är inskrivna i hemsjukvården. I de kommuner där detta redan införts erhålls bättre stöd för att patienter ska hamna rätt inom vård och omsorg.

Vi moderater utgår från att varje människa är unik och behöver tas om hand utifrån hennes förutsättningar och behov. Vi är beredda att pröva nya vägar så att tillgången till vård blir bättre och att du alltid vet att vården finns när du behöver den!

Moderaterna i Region Kalmar län

Malin Sjölander

Carl Dahlin

Pär-Gustav Johansson

Lennart Hellström

Eddie Forsman

Monica Ljungdahl

Suzanne Gustafson

Kaj Holst

Åke Bergh

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS