Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Nej till kostnadsfri kollektivtrafik i Kalmar län

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

KALMAR LÄN

Kollektivtrafiken i Kalmar län ser inte ut att bli kostnadsfri.

Kollektivtrafiknämnden har nu sagt nej till ett medborgarförslag om att kollektivtrafiken ska vara gratis – eller snarare avgiftsfri och därmed skattefinansierad.

Enligt medborgarförslaget skulle en kostnadsfri kollektivtrafik leda till att fler skulle åka kollektivt i länet.

Kollektivtrafiknämnden pekar i sitt svar på kravet om att kollektivtrafiken till minst 50 procent ska ha sin kostnadstäckning från biljettförsäljning.

Under år 2019 var den siffran 51 procent.

Biljettförsäljningen står årligen för en stor del av de intäkter som gör det möjligt att bedriva en omfattande kollektivtrafik i Kalmar län.

Medborgarförslaget går nu vidare och kommer att slutbehandlas vid regionfullmäktige, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

15 miljoner resor per år

Regionen har dessutom satt upp ett nytt mål – om 15 miljoner resor per år.

Den nivån ska kollektivtrafiken i Kalmar län ha nått upp till om nio år, 2029.

Målet om 15 miljoner resor per år finns med i Trafikförsörjningsprogrammet för åren 2021–2029 – och programmet skickas nu ut på en remissrunda.

Kollektivtrafiken ska utvecklas på tre nivåer: storregionalt, regionalt och lokalt.

Storregionalt:

”Trafiken är viktig att bibehålla samt att utveckla för att förbättra omvärldskontakten och nödvändig för att utöka regionens möjligheter till en kvalificerad arbetsmarknad, högre utbildning och för länets attraktionskraft både för länsinvånare och besökare”, skriver regionen i pressmeddelandet.

Regionalt:

”Kollektivtrafiken ska knyta samman länets samtliga kommunhuvudorter med tillväxtmotorn Kalmar och de regionala kärnorna Oskarshamn och Västervik. Det är i kommunhuvudorterna som merparten av befolkningen bor, arbetar och studerar och genomför sina vardagliga resor”, skriver regionen.

Lokalt:

”Den lokala trafiken består av stadstrafiken i Kalmar, Oskarshamn och Västervik – samt av närtrafiken. I stadstrafiken reser ett stort antal människor, ofta till arbete och studier. Om fler reser kollektivt i stadstrafiken, minskar trängseln i gaturummet och utsläppen från bilar som fortfarande huvudsakligen drivs av fossila bränslen. Samtidigt frigörs ytor för annat än parkering och vägar. Närtrafiken syftar till att man ska kunna nå basservice som matvarubutiker, apotek eller bibliotek i en närliggande serviceort”, skriver regionen.

I Trafikförsörjningsprogrammet för åren 2021–2029 finns det ett antal mål, utöver det om en resandeökning med 3,5 procent årligen – för att nå 15 miljoner resor 2029.

Det handlar blanda annat om:

  • att kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska vara 15 procent 2029. 2019 var andelen 14 procent.
  • att trafiken ska drivas på grön el eller fossilfria drivmedel. Biogas ska dominera som fossilfritt drivmedel.
  • att kundnöjdhet ska fortsätta ligga på en hög nivå och öka.
  • att tillgängligheten och restider ska förbättras. Köpenhamn och Stockholm ska nås på tre timmar från Kalmar, samt Växjö och Karlskrona på en timme. Men också mål för trafiken inom länet finns i programmet.
  • Kopplat till olika mål finns också olika åtgärdsområden.
  • Förslaget till Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram i dialog med regionala utvecklingsförvaltningen och i samråd med bland annat länets kommuner, Trafikverket, trafikföretag, funktionshinderråd, pensionärsråd, grannlänens regionala kollektivtrafikmyndigheter och allmänheten i Kalmar län.
  • Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner att programmet skickas ut på remiss till länets samtliga kommuner och andra berörda intressenter. De får tid på sig till 9 oktober att ge sina synpunkter på det. Regionfullmäktige kommer därefter att ta beslut om programmet.

Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2020/2021:

Kollektivtrafiknämnden godkände vid sitt sammanträde förslaget till nya skolkortspriser för läsåret 2020/2021. Ett förslag som nu går vidare till fullmäktige för fastställande.

Förslaget ser ut så här:

Kommunskolkort ht 2020, Höjt pris med 20 kronor till 2 950.

Kommunskolkort vt 2021, Höjt pris med 30 kronor till 3 350.

Länsskolkort ht 2020, Höjt pris med 110 kronor till 4 540.

Länsskolkort vt 2021, Höjt pris med 125 kronor till 5 125

Priserna för skolkorten beslutas årligen och baseras på antalet skolelever i Kalmar län samt aktuella trafikindexkostnader för kollektivtrafiken.

20 procent av eleverna i grundskolan har ett kommunskolkort. 20 procent av eleverna som är 16–18 år har ett kommunskolkort och 25 procent har ett länsskolkort.

Kollektivtrafiknämnden föreslår också att nämnden i fortsättningen själv ska få besluta om skolkortspriserna.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: KLT
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS