”Nu under coronakrisen har ungas risk för våldsamheter i hemmet ökat”

2020-05-04 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

”Nu under coronakrisen så har ungas risk för våldsamheter i hemmet ökat  på grund av att de spenderar en större del av sin tid i hemmet under distansundervisningen.”

Det skriver en person i ett brev till Oskarshamns kommun.

”Jag undrar därför om kommunen har vidtagit eller har existerande åtgärder för att hantera detta sociala krisläge?”, skriver personen ifråga.

Bildningsförvaltningens chef Lotta Lindgren svarar så här:

”Oskarshamns kommun är uppmärksamma på att barn och ungdomar kan fara illa under och efter en krissituation som corona.

Detta har bland annat inneburit att:

Kommunens krisledning där både socialförvaltning och bildningsförvaltning ingår har lyft denna aspekt.

Att elevhälsans främjande arbete fortgår.

Att elevhälsans arbete med exempelvis hälsosamtal på gymnasiet fortsätter även när undervisningen sker på distans.

Bildningsförvaltningens krisgrupp lyfter frågan och ber alla medarbetare att vara uppmärksamma på förändringar hos barn.

Ungdomssamordnaren är med i olika samverkansgrupper för att värna om våra barn och ungdomar.

Rektorer i förskolan kontaktar vårdnadshavare till barn som inte har kommit till förskolan under rådande omständigheter.

Information om hur man kan prata med barn och ungdomar om kriser finns både internt för våra medarbetare och externt på hemsidan för exempelvis föräldrar och föreningar.

På hemsidan samt uppsatt på olika ställen finns också information till våra ungdomar om hur de kan få stöd.

Vi tipsar om utbildningsmaterial, exempelvis: https://urplay.se/program/217293-ursamtiden-stilla-din-oro-i-kristid-kris-och-oro-hos-aldre-barn

Vid minsta oro för att ett barn eller ungdom far illa så kontaktas socialtjänsten.”

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK