Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Oskarshamns kommun inför språktester och utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom omsorgen

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun inför språktester och utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom omsorgsverksamheterna.

Majoritetspartierna – Socialdemokraterna och Moderaterna – har öronmärkt 250 000 kronor för språktester under budgetåret 2024.

Enligt en inkommen offert kommer totalkostnaden att landa på 207 000 kronor under det nästkommande året.

Socialförvaltningen har nu fått i uppdrag att arbeta fram rutiner för hanteringen av språktester och personalutskottet ska få en återrapportering under våren.

Utdrag ur belastningsregistret är kostnadsfria.

“Grundförutsättningar”

”De senaste åren har frågan om kompetensförsörjning i vården varit i fokus, både gällande brist på bemanning och adekvat kompetens för arbetet. Det är centralt att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter för att äldre och funktionsnedsatta ska känna sig trygga med den vård och omsorg som ges. Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt är grundförutsättningar för att personalen ska kunna utföra arbetet inom äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta på ett säkert sätt”, skriver kommunen i beslutsunderlaget.

”En allt större andel av personer som arbetar inom vård och omsorg har utländsk bakgrund. Utan utlandsfödda skulle vården inte klara sitt uppdrag. Tvåspråkig personal behövs i vården, då det blir fler äldre som har insatser inom vården med ett annat språk än svenska. Att språket fungerar i samhället och på arbetet är ett gemensamt ansvar för alla som talar svenska, både andra- och förstaspråkstalare”, skriver kommunen, som konstaterar att Socialstyrelsen har tagit fram ett material som ska kunna användas lokalt.

Stödet anger Socialstyrelsens bedömning av vilken språkförmåga i svenska som personalen i äldreomsorgen behöver.

Stödet ger ett underlag för verksamheterna att bedöma språkförmågan hos personalen.

Stödet kan också användas som ett underlag för arbete med språkutveckling.

“Ska uppleva trygghet”

”Kontakt har tagits med ett antal kommuner för att höra hur de genomför sina språktest. Det visar sig att det förekommer att man köper hela eller delar av tjänsten. Det finns ett antal företag som jobbar med frågan. Ett av företagen har Oskarshamns kommun redan avtal med via bildningsförvaltningen”, skriver kommunen, som konstaterar att företaget i fråga kan leverera olika tester.

”Grunden för de tester de genomför uppfyller de krav som Socialstyrelsen har ställt upp. Det finns fler företag som tillhandahåller tjänsten, men de har inte en lika heltäckande lösning att sälja. Alternativet att ta fram ett eget test baserat på Socialstyrelsens material bedöms inte som realistiskt i dagsläget. De delar som testas är tal, skrift, hörförståelse och läsförståelse. Det är möjligt att dela in testet i olika nivåer, då det är viktigt att kunna ställa olika krav beroende på vilken tjänst som är aktuell. Skulle det visa sig att en sökande inte klarar testet är det möjligt att få en analys över vilka delar som behöver utvecklas för att längre fram erbjudas jobb”, skriver kommunen, som slår fast att ”brukare som tar emot insatser från socialförvaltningen ska uppleva trygghet i utförandet av den vård och omsorg som de olika verksamheterna utför”.

“Gäller för samtliga”

”Behovet av skydd är som allra störst när vården och omsorgen utförs i den enskildes hem, eftersom det då saknas nämnvärd insyn. Särskilda krav måste därför ställas på personal som utför vård och omsorg, eller personal som har eller kan komma att få kontakt med äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att motverka att brukare utsätts för brott och kränkande behandling. Den som söker tjänst inom socialförvaltningen ska före erbjudandet om arbete lämna registerutdrag från belastningsregistret. Kravet på registerkontroll gäller för samtliga, oavsett vilken tjänst inom förvaltningen som avses, anställningens tjänstgöringsgrad eller period. En rutin som beskriver hur respektive enhetschef ska gå till väga vid inhämtning av registerkontroll har tagits fram”, skriver kommunen.

Genrebild: Freepik

+1
46
+1
4
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS