Oskarshamns kommundirektör: ”Kan inte göras i efterhand”

Oskarshamns kommundirektör: ”Kan inte göras i efterhand”

2020-05-23 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Kommundirektören Rolf Persson har nu skickat ett skriftligt svar till Eva Holm i Folkinitiativet.

Där står det att Oskarshamns kommun avslår Folkinitiativets begäran om att få ut de inlämnade namnlistorna i originalversion, för ändring, vilket vår tidning har berättat om tidigare.

”Kan höra av er”

”Den inkomna handlingen har sedan den inkommit till kommunen blivit allmän handling och kan därmed inte ges ut i originalform för att kompletteras”, står det under rubriken beslutsskäl.

”Ni som sökande har däremot rätt att ta del av handlingen på plats i stadshuset eller få en kopia av handlingen. Någon sådan begäran har dock inte gjorts, men om ni önskar får kopior på namnlistorna kan ni höra av er till kommunstyrelsens kansli”, skriver Rolf Persson.

Rätt personer

”I er begäran anger ni som motiv att få komplettera namnlistorna med namnförtydliganden. Sådana kompletteringar kan inte göras i efterhand av andra personer än de som skrivit under. Detta då man i sådana fall inte med säkerhet kan fastställa att det är rätt personer som har skrivit under med sina namnteckningar”, skriver kommundirektören i en kommentar.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Oskarshamns kommundirektör Rolf Persson. FOTO: PETER A ROSÉN