På gång: 36 nya gästparkeringsplatser i Klintemåla

På gång: 36 nya gästparkeringsplatser i Klintemåla

2020-12-02 Av av Peter A Rosén

KLINTEMÅLA

Den befintliga gästparkeringsytan i Klintemåla kommer att utökas med 36 parkeringsplatser vid den nedre gästparkeringen, enligt ett förslag som spikades i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

Oskarshamns kommun lägger 130 000 kronor på detta. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto (oförutsedda utgifter i driftsbudgeten).

Kommunen har – i dialog med Trafikverket, näringsidkare och markägare – utvärderat trafiksituationen i Klintemåla under den gångna sommarsäsongen.

Inte tillräckligt många

Besökstrycket har ökat betydligt i och med utvecklingen av kommersiell service och evenemang i hamnområdet.

Man kunde konstatera att det inte finns tillräckligt många gästparkeringsplatser, vilket leder till felparkeringar – som i sin tur försvårar för utryckningsfordon, näringsidkare, boende och besökare.

Med den utökade parkeringsytan följer en omskrivning av tekniska kontorets nuvarande avtal med markägaren.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: