Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Peter Wretlund (S) svarar Carl-Wiktor Svensson (KD): “Barnsligt”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

LÄNET

Regionrådet Peter Wretlund (S) skrek ”jävla trams” så att det ekade i lokalerna under ett möte med kollektivtrafiknämnden för en tid sedan, enligt Carl-Wiktor Svensson. Läs mer om det här.

Hur ser Peter Wretlund, som är ordförande i kollektivtrafiknämnden, på detta?

ON ringer upp och frågar på onsdagseftermiddagen.

– Jag tycker att det blir barnsligt att ge sig in i den här typen av diskussioner. Det han sa får stå för honom. Jag förstår inte riktigt vad han menar – och för det andra så är det inte konfrontation som kollektivtrafiken behöver, vi behöver samarbeta på ett klokt sätt i stället. Jag kan konstatera att oppositionen inte var förmögen att lägga fram några egna förslag i dag. De reserverade sig enbart mot vårt förslag. De hävdade att underlaget var otillräckligt. Hur de har tänkt sig att hantera det här, ja, det står i stjärnorna. De är oförmögna till det. De fokuserar ju på andra saker i stället.

Stämmer det, som han sa?

– Nej, vi hade en diskussion i en mötespaus. Och det redde vi ut också, vid det tillfället.

Att du skrek ”jävla trams” stämmer inte?

– Nej, nej, nej – nej, jag vill över huvud taget inte kommentera det. Det här är inte politik. Vi pratar om en situation där vi har ett stort underskott och en stor utmaning – låt oss fokusera kring detta i stället. Vill han bedriva politik på den nivån, så får det stå för honom – men för mig är det främmande att jobba på det sättet inom politiken. Jag uppmanar oppositionen att i stället lägga sitt fokus på de politiska uppgifterna, svarar Peter Wretlund.

Om vi tar den politiska delen, då – hur ser du på detta? Det är väldigt tuffa tider…

– Ja, det är jättetuffa tider – och nu tittar vi på alla reseslag på olika sätt. Vi har börjat titta på tågtrafiken på Tjustbanan, där vi ersätter tågturer med buss.

Peter Wretlund, politiker, socialdemokrat.
Peter Wretlund (S). Foto: Peter A Rosén

”Kollektivtrafiknämnden godkände på onsdagen en rad effektiviseringsåtgärder som berör tågtrafiken på Tjustbanan och viss busstrafik i Kalmar län”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Det senaste året har en allmän kostnadsökning påverkat stora delar av samhället, inklusive Kalmar länstrafik. Framför allt är det stora kostnadsökningar för drivmedel som är orsaken till underskotten i kollektivtrafiken. För år 2022 rapporterade Kalmar länstrafik ett underskott på cirka 95 miljoner kronor. Prognosen för år 2023 är ett underskott på närmare 82 miljoner kronor”, skriver regionen.

”Åtgärder kommer att göras i tågtrafiken på Tjustbanan samt i viss busstrafik inom Kalmar län. Nedan redogörs beslut och uppdrag för effektiviseringsåtgärder som Kalmar länstrafik kommer att genomföra under år 2023.”

Tågtrafik

”Tågtrafiken på Tjustbanan har under det senaste året dragits med kvalitetsbrister och inställda tåg. Många av problemen kan kopplas till bristfälligt underhåll av järnvägen vilket leder till nedsatta hastigheter på banan samt stopp i tågtrafiken.”

“På grund av problematiken kommer vissa avgångar på Tjustbanan, Västervik – Linköping, att på kort sikt ersättas med buss. Detta för att säkerställa en mer tillförlitlig och tillgänglig tågtrafik på banan. Minskat antal tågavångar ska minska belastningen på järnvägen till dess att Trafikverket rustat upp banan.”

“På vardagar kommer antal avgångar att minska från 16 till sex. Tre avgångar går från Västervik och tre från Linköping. På lördagar minskar det från 12 avgångar till fyra och på söndagar från 14 till fyra avgångar. Tågavgångarna som dras in kommer att ersättas med buss på ungefär samma avgångstider. Tidtabellen för bussarna anpassas så att byte till tåg i Linköping är möjligt.”

“Justeringen medför en besparing på cirka 15 miljoner kronor per år. Förändringen i tågtrafiken på Tjustbanan kommer ske som senast i augusti 2023, datum för skifte kommer fastställas under våren.”

Busstrafik

“Linjetrafiken med buss erbjuder på vissa håll ett större trafikutbud än vad som anges i Trafikförsörjningsprogrammet i Kalmar län. Programmet är beslutat av regionfullmäktige och innehåller ramar för hur många resenärer en avgång behöver för att den ska bedrivas. Avgångar med färre än 5 resenärer per enkeltur eller 10 resenärer per dubbeltur ska alltid genomlysas och antingen omformas, minskas i omfattning eller dras in. I samband med tidtabellskiftet i augusti 2023 kommer avgångar med färre än 5 resenärer per avgång att omformas eller dras in.”

“Justeringarna i augusti 2023 beräknas innebära en besparing på cirka 1,9 miljoner kronor. Vilka avgångar och linjer som påverkas kommer presenteras i juni 2023.”

“Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig gemensamt mot besluten om effektivisering i tågtrafiken och busstrafiken till fördel för egna effektiviseringsåtgärder som presenterades på nämndsmötet den 16 februari tidigare i år. Sverigedemokraterna reserverade sig mot effektiviseringsbesluten till fömån för förslag från Kristdemokraterna och Moderaterna”, skriver regionen.

“Vi hoppas kunna spara mellan 35 och 40 miljoner kronor, totalt”

Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län

– När det gäller den allmänna kollektivtrafiken, så delar vi upp den i två steg. Och nu tar vi det första steget, där vi tittar på de turer som bara har ett fåtal resenärer. Sedan kommer vi också att titta på närtrafik och den särskilda persontrafiken. Vi hoppas kunna spara mellan 35 och 40 miljoner kronor, totalt. Vi befinner oss i en situation där vi inte har något val, utifrån ekonomin, och då måste vi vidta åtgärder – så enkelt är det. Men samtidigt är det viktigt att vi inte slår sönder den välfungerande trafiken. Det gäller att göra sig av med trafik som bara nyttjas av ett fåtal, säger Peter Wretlund.

De sista stegen, som du pratar om – där kommer detaljerna senare?

– Ja, de kommer senare – dem kommer vi att behandla under maj och augusti.

Där befinner ni er alltjämt i någon form av diskussionsfas?

– Ja, precis.

Oskarshamns-Nytt skriver främst om mellanlänet (kommunerna Oskarshamn, Mönsterås och Högsby) – går det att säga något om hur vi kommer att drabbas här?

– Nej, jag kan inte säga något på linjenivå – men det kommer inte att handla om särskilt mycket sett ur ett Oskarshamnsperspektiv. Det är tåget som är det stora paketet i dag – och det påverkar inte Oskarshamn. Det vi har plockat bort i dag är turer som bara har ett fåtal resenärer.

Men turerna mellan Högsby och Oskarshamn, exempelvis, de är väl ganska populära, och dem rör ni inte?

– Nej, precis. Det vi kommer att titta på framöver är tider som ligger utanför peaktiderna – vi pratar om sena kvällsturer på fredagar och lördagar och turer efter klockan 23:00, måndag till torsdag. Det är på den nivån.

Hur blir det med stadstrafiken i Oskarshamn?

– Den påverkas inte i detta.

Inte längre fram heller?

– Nej, inte som jag bedömer det, svarar Peter Wretlund.

“Vi slår inte sönder något system”

Och busslinjerna på E22:an går väl bra, antar jag – mellan Oskarshamn och Kalmar, via Mönsterås?

– Ja, vi slår inte sönder något system. Däremot kan vi plocka bort någon enstaka tur, där det går väldigt tätt, och så vidare. Det är det som det handlar om i sådana fall

Detaljerna återkommer ni till längre fram, som sagt var…

– Ja, precis.

Just nu är ni tvungna att spara. Ni har inget val…

– Så är det. Vi har exempelvis en osäkerhet gällande biogasen. Det är en väldigt knepig situation.

Biogasen var skattebefriad tidigare – men skattebefrielsen togs bort i år…

– Ja, just det.

Det är väl den stora delen…

– Ja, det är väldigt svårt att säga var vi hamnar.

Tänker regeringen göra något i frågan? Har ni fått några signaler om det?

– Ja, det har vi väl fått – men frågan är om de väljer rätt strategisk väg. Men det här ligger på en nationell nivå och på en Europanivå, så det är väldigt svårt att säga något om det. Men vi ligger i alla fall på så mycket vi kan kring den frågan – för den är väldigt avgörande, inte minst med tanke på upphandlingar i framtiden, säger Peter Wretlund.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS