Politikerna vill inte bygga bostäder i stadshuset

Politikerna vill inte bygga bostäder i stadshuset

2020-03-03 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Flytta personalen i stadshuset i Oskarshamn till den före detta hälsocentralen på Slottsgatan. Det förslaget lyfts fram i ett medborgarförslag. Men makthavarna gillar inte förslaget.

Personen som skrev medborgarförslaget tycker att man ska bygga fina lägenheter i det nuvarande stadshuset, och därmed skulle man kunna skrota planerna på att bygga sönder Brädholmen, påpekade personen ifråga.

Äger inte fastigheten

De styrande politikerna i kommunen har dock sagt nej till förslaget. De hänvisar till ett yttrande från kommunstyrelsens kansli, där det bland annat står att kommunen inte äger fastigheten på Slottsgatan 8, där det låg en hälsocentral tidigare.

”Fastigheten ägs av fastighetsbolaget Kuststaden Projektutveckling AB – och i slutet av december 2019 lämnade företaget in en bygglovsansökan till kommunen, för att bygga om fastigheten till bostäder. Preliminär tidplan för projektet, enligt fastighetsbolaget, är att kunna starta byggandet i april 2020, vilket medger inflyttning våren/sommaren 2021”, skriver kommunstyrelsens kansli i yttrandet.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Nej, politikerna vill inte göra om stadshuset till bostäder. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn