Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Regeringen slopar kritiserat förslag om förmögenhetsregister – SCB får nytt uppdrag

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

SVERGIE

Efter massiv kritik så har regeringen beslutat att slopa förslaget om ett förmögenhetsregister. Statistiska centralbyrån (SCB) får i stället i uppdrag att analysera hur man kan komplettera en av myndighetens befintliga stickprovsundersökningar med information om skulder och vissa tillgångar.

En utredning har tidigare föreslagit ett heltäckande register över hushållens tillgångar och skulder. Regeringen har nu beslutat att inte gå vidare med förslaget. I stället får Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att analysera hur man kan komplettera en av myndighetens befintliga stickprovsundersökningar med information om skulder och vissa tillgångar. SCB ska redovisa sitt uppdrag den 31 januari 2025.

Hushållens skulder en riskfaktor

Regeringen har i dag gett SCB i uppdrag att föreslå hur en befintlig urvalsundersökning, som ligger till grund för mikrosimuleringsmodellen Fasit, kan utökas med information om individernas bostads- och konsumtionslån samt en indikation på deras möjligheter att använda sparbuffertar för att upprätthålla konsumtion vid en tillfällig ekonomisk störning, exempelvis ett inkomstbortfall eller oväntade ränteförändringar. Syftet är att bredda beslutsunderlaget för den ekonomiska politiken genom att bättre belysa hushållens motståndskraft.

– Hushållens skulder är en riskfaktor där Sverige sticker ut i internationella jämförelser. Har man ett dåligt kunskapsunderlag riskerar man att fel åtgärder sätts in, eller att åtgärder sätts in i fel läge. Vi har tillsatt en expertutredning för att utveckla analysramen för åtgärder som bolånetak och amorteringskrav och med det här beslutet kommer vi framåt i att även stärka upp på datasidan, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Välavvägt förslag

Uppdraget avser det mindre av de två stickprov av hushåll som används i Fasit. De uppgifter om skulder och sparbuffertar som finns tillgängliga i dag är på aggregerad nivå och ger begränsad information eftersom både skulder och sparbuffertar varierar mellan olika hushåll.

– Bättre kunskap om motståndskraften hos skuldsatta hushåll underlättar för att utforma den ekonomiska politiken så bra som möjligt. Sen måste man alltid se till balansen mellan å ena sidan mer information och å andra sidan privatpersoners integritet och de risker som följer av omfattande statliga register. Det vi nu går vidare med är något annat än vad som tidigare föreslagits och det är mer välavvägt, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Värna om integriteten

Regeringen beslutar därmed att inte gå vidare med förslaget i betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51). Att utgå ifrån en befintlig urvalsundersökning i stället för att skapa ett nytt register bedöms både ge effektivitetsvinster och värna den personliga integriteten. För att få en bild av hushållens motståndskraft mot störningar behöver uppgifterna i urvalet inte heller vara lika detaljerade som i den gamla förmögenhetsstatistiken.

– Med detta stänger vi dörren för nya statliga register som skulle kunna ligga till grund för en förmögenhetsskatt. Vi behöver behålla jobb och företag i Sverige, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Foto: Regeringskansliet

+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS