Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Region Kalmar län: Toppresultat i patientsäkerhetsarbetet

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

LÄNET

“Region Kalmar län ligger i topp när det gäller patientsäkerhet. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser som presenteras tisdag 16 juni”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

“Rapporten är en sammanställning av olika kvalitetsmått som finns på webbplatsen Vården i siffror och presenteras i sju avsnitt. De olika avdelningarna är patienterfarenheter, tillgänglighet, säkerhet, resultat för stora sjukdomsgrupper, måluppfyllelse gentemot riktlinjer, ekonomi och kompetensförsörjning”, skriver regionen.

“Materialet bygger bland annat på Hälso- och sjukvårdsbarometern, en årlig förtroendemätning bland befolkningen, nationella patientenkäter, olika kvalitetsregister och redovisningar till Socialstyrelsen kring omfattningen av överbeläggningar och patienter som av vårdplatsbrist får vård på annan avdelning än avsett.”

“Regionstyrelsen fick på måndagen en föredragning kring ett av områdena – patientsäkerhet.”

Bäst till i landet

“När det gäller överbeläggningar och utlokalisering av patienter har Region Kalmar län bland de lägsta siffrorna i landet, samma sak gäller andel patienter som får ligga på annan avdelning än avsett.”

“Förekomsten av trycksår är ett annat mått på patientsäkerhet. Efter ett strukturerat förbättringsarbete under en följd av år ligger nu Region Kalmar län bäst till i landet.”

“Kalmar län är också en av fem regioner som är bäst på att följa WHO:s checklista för säker operation.”

“Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser är en årligen återkommande rapport som beskriver läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. För tredje året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktuell rapport tisdag 16 juni. Rapporten beskriver hälso- och sjukvårdens läge och utvecklingen till och med 2019.”

Covid-19 slår mot länets näringsliv

Näringslivet i Kalmar län påverkas stort av covid-19-pandemin. Det framgick av en redovisning vid regionstyrelsens sammanträde. Drygt 9 500 är öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram, Det är 1 500 fler än förra året vid samma tid. Och antalet nyanmälda lediga jobba har mer än halverats sedan början av mars innan pandemin på allvar drabbade Sverige och länet. Under perioden mars-april har 931 varsel lagts i Kalmar län. Flest – omkring 600 – förekommer inom tillverkningsindustrin. Därefter följer handelssektorn och hotell- och restaurangbranschen.

För att mildra effekterna och stötta olika verksamheter har regionala utvecklingsnämnden anslagit omkring tio miljoner kronor i form av olika stöd som kan sökas. Ett stort antal företag har också hört av sig och sökt stöd.

Ökade bemanningskostnader i pandemins spår

Covid-19 märks tydligt i Region Kalmar läns kostnader för bemanningsföretag. Under januari och februari låg kostnaderna i nivå med de föregående två åren. När sedan de första fallen började komma i Kalmar län och Folkhälsomyndigheten uppmanade befolkningen att stanna hemma vid förkylningssymtom ökade sjuktalen liksom behovet av hyrpersonal.

Till om med maj är kostnaderna totalt 86 miljoner, tio miljoner mer än för samma period 2019. Ökningen gäller bemanningen på länets tre sjukhus. När det gäller primärvården och psykiatrin är kostnader längre än både 2018 och 2019.

Under mars och april har det varit en markant ökning av både sjukfrånvaro och frånvaro för vård av sjuka barn till följd av rekommendationen att stanna hemma vid symtom.

Regionstyrelsen fick också information om det aktuella läget i Kalmar län när det gäller covid-19.

FOTO: REGION KALMAR LÄN

             

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS