Rolf Lindström (M): ”Städning är en viktig hygienfaktor”

Rolf Lindström (M): ”Städning är en viktig hygienfaktor”

2020-10-13 0 av Peter A Rosén
 

OSKARSHAMN

Nu har även socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) svarat på Oskarshamns-Nytts frågor om äldreomsorgen.

Så här skriver han i ett e-postmeddelande:

”Städning är en mycket viktig hygienfaktor för upprättandet av god vård- och omsorgskvalitet. Jag förutsätter att det finns upprättade rutiner för detta i form av omfattning, tidsintervall och vem som utför, något som är speciellt viktigt under covid-pandemin. Våra övriga hygienrutiner har fått mycket höga mätvärden, något som kan utläsas med tanke på att vi i stort sett hållit smittan borta från vår äldreomsorg. Vi har inte heller något inrapporterat fall av vinterkräksjukan, vilket är ett bra betyg för den basala handhygienen.”

”Givetvis inte bra”

”Socialförvaltningen är en stor arbetsgivare med över 1000 anställda, att det bland dessa finns personer som på ett eller annat sätt är missnöjda över sin arbetssituation kan förekomma, vilket givetvis inte är bra då vi vill ha nöjda medarbetare. Min erfarenhet när sådant uppstår är att det bästa sättet att lösa detta är genom samtal med närmaste chef för att på så sätt prata igenom saken, där respektive part får ge sin syn på den uppkomna situationen. Äldreomsorgen får ett riktat statsbidrag på 13 miljoner, en ramförstärkning av sin budget för 2021. En del av detta belopp kommer att gå till åtgärder för personalutveckling på samtliga nivåer, där samtliga medarbetare inom äldreomsorgen bland annat ska ha en personlig utvecklingsplan”, skriver Rolf Lindström.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se