S och M satsar: Ombyggnation av Figeholms äldreboenden

S och M satsar: Ombyggnation av Figeholms äldreboenden

2021-03-24 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

”I Figeholm finns idag två äldreboenden. I investeringsbudgeten finns resurser för att 2022 börja arbetet med att projektera en ombyggnation av boenden och därefter bygga om och ut dessa under 2023. Totalt beräknas satsningen kosta 20 miljoner kronor”, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna i ett pressmeddelande.

”Socialdemokraterna och Moderaterna har arbetat med en budget för 2022 och för kommande års investeringar. Budgeten utgör ramarna för det arbete med budgeten som nämnderna nu går vidare med. Den slutliga budgeten tar kommunfullmäktige beslut om i november 2021. Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner visar på starkare skatteunderlag för 2022 än tidigare prognoser”, skriver de båda partierna.

”Goda förutsättningar”

– Socialnämnden har genomfört en utredning gällande utbyggnad av äldreboenden i Påskallavik, Figeholm och Bockara. Utredningen visar på att det utifrån nuvarande och bedömt kommande behov finns goda förutsättningar för en utbyggnation i Figeholm. Vi bedömer att en utbyggnation av äldreboendet i Figeholm är en förutsättning för att göra verksamheten mindre sårbar, säger Rolf Lindström (M), ordförande för socialnämnden. 

– Arbetet med att öppna ett nytt trygghetsboende går vidare. Upphandlingen av ett boende pågår och inom kort kommer vi veta var ett nytt boende ska byggas. Det nya trygghetsboenden ska ha ett gemensamhetsutrymme där det finns medarbetare som kan vara behjälpliga med olika saker samt ordna sociala aktiviteter, säger Jonas Brorsson (S), förste vice ordförande för socialnämnden.  

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: