Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så går tankarna kring verksamheten i Fredriksbergs herrgård

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Hur går tankarna kring den framtida verksamheten i Fredriksbergs herrgård i Oskarshamn?

Den frågan kom upp till diskussion under måndagens digitala fullmäktige möte, då bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) besvarade en interpellation från Jan Johansson (SD).

Interpellationen om Fredriksbergs herrgård hade legat och väntat på ett svar i närapå ett år.

“Lika aktuell”

– Men den är fortfarande lika aktuell. Museidelen har fungerat väldigt bra. Herrgårdsköket, däremot, har varit ett enda stort misslyckande sedan den senaste husfrun lämnade verksamheten. Nu vet jag att arrendet, på köket, inte ligger inom bildningsnämndens ansvarsområde. Det ligger på tekniska. Men vad jag vill är att kulturen får ett inflytande när ett nytt arrendekontrakt skrivs, så att kommuninvånare och turister återigen får uppleva den omfattande verksamhet som husfrun bedrev i herrgården, sa Jan Johansson.

– Det handlade exempelvis om viskvällar, med rikskända musiker, Smålandsaftnar i stallet, midsommarfirande och julmarknad. Det var bara ett litet axplock. Det rörde sig om mycket mer

“En av landets finaste”

– Herrgårdsköket har mer resurser än att vara en liten shop som säljer kola och karameller – vilket skedde under den första arrendatorns tid, efter det att den framgångsrika husfrun hade lämnat herrgården.

– Fredriksbergs herrgård är en av landets finaste kulturbyggnader. Här finns en stor potential som måste nyttjas på bästa sätt. Köket har byggts om för närmare en miljon kronor. Så förutsättningarna borde vara goda för att återigen få igång blomstrande verksamhet.

– Ett samarbete mellan tekniska nämnden och bildningsnämnden vore bra när en ny arrendator kommer på plats, sa Jan Johansson.

Anton Sejnehed svarade:

– Det är viktigt att fokusera på helheten. Herrgården består av två olika delar. En museidel och en kommersiell del. När det gäller kulturen så jobbar vi fortsatt från bildningsnämndens sida med att utveckla den delen som avser museet. Det är en verksamhet som vi har utvecklat och som vi fortsätter att utveckla, för att lyfta fram de viktiga kopplingarna som finns till vår lokalhistoria.

Arbetsgrupp

– När det kommer till den kommersiella delen, så hade vi en entreprenör där när den här interpellationen skrevs. Nu har entreprenören lämnat. Svaret blir därför lite annorlunda idag. När det kommer till framtiden, så har vi tillsatt en arbetsgrupp där kulturen är med. Tekniska samt tillväxt- och näringslivskontoret är också med. Det är en arbetsgrupp som just nu jobbar på presidiets uppdrag i bildningsnämnden och presidiets uppdrag i tekniska nämnden.

– Vi får avrapporteringar om hur man tänker och om vad man kan göra. Ett nytt kontrakt på delar av verksamheten, och på det som husfrun bedrev, är inte helt enkelt. Därför sades avtalet upp. Det följde inte gällande lagstiftning. Antingen skriver vi ett hyresavtal – och då hyr vi ut köket och den som hyr får göra vad den vill med det. Det andra alternativet är att vi går in och gör en upphandling, där vi ställer krav på verksamheten. Tjänstemän håller på med en undersökning om hur vi ska tänka och göra. Vi har haft två upphandlingar där vi har ställt de här kraven på olika delar i verksamheten. Men det är ingen som har följt det fullt ut – man har inte mäktat med det.

“Behöver tänka nytt”

– Då behöver vi fundera på hur vi kan göra den här gången, så att det inte blir likadant igen. Vi behöver tänka nytt. Vi behöver göra på ett annat sätt, så att vi får ett bättre utfall och en långvarig entreprenör som får förutsättningar att också bedriva verksamheten.

– Det arbetet pågår. Vi får information löpande.

“Oskarshamnarna älskar herrgården. Det ska vara en levande herrgård i framtiden. Den ambitionen tycker jag att kommunen ska ha”

JAN JOHANSSON (SD)

Jan Johansson replikerade:

– Det var ett uttömmande svar, Anton. Jag hoppas verkligen att det blir en bra lösning på det här. Jag tror att man ska ställa lite krav på en ny arrendator, så att man får igång lite av den gamla verksamheten.

– Oskarshamnarna älskar herrgården. Det ska vara en levande herrgård i framtiden. Den ambitionen tycker jag att kommunen ska ha.

Magnus Larsson (C) är andre vice ordförande i bildningsnämnden. Så här sa han:

– Ja, Fredriksbergs herrgård är en riktig skatt för Oskarshamn och för Oskarshamns kommun. Det är en fantastiskt fin byggnad. Det kulturhistoriska värdet är stort – och då tänker jag både på byggnaden och platsen. Jag kan instämma i allt det som Anton säger, i princip. Arbetsgruppen är igång. Det fanns en liten förhoppning och målsättning i början, om att vi kanske skulle kunna ha något igång till sommaren som kommer.

“Tänka utanför boxen”

– Så ser det inte ut just nu. Mycket beroende på pandemiläget också. Jag förstår vad Jan är ute efter – och jag kan hålla med honom när det gäller vissa delar. Men jag tror att man även måste våga tänka lite utanför boxen – och inte bara stirra sig blind på byggnaderna. Man måste se helheten i hela området.

– Man kan få en fin mötesplats på olika sätt för våra kommunmedborgare. Och där kan uppträdanden, och annat som fanns under husfruns tid, vara en del. Det kan också finnas andra saker. Kanske kan man hitta något närproducerat till gamla ladan. Det finns många tankar och idéer.

– Gamla kryddträdgården. Kan man göra något med den för att göra området attraktivare? Tyvärr är det så att rent placeringsmässigt ligger inte Fredriksbergs herrgård på den optimala platsen. Det kan finnas utmaningar i att hitta en entreprenör som enbart vill driva restaurangverksamhet. Därför tror jag att man måste se det i en större helhet.

“Är överens”

– Det är också något som vi från presidiernas sida har med oss när frågan diskuteras tillsammans med arbetsgruppen. Jag tror att vi alla är överens om att vi behöver hitta en lösning för herrgården och utveckla området till en fantastisk mötesplats. Alla förutsättningar finns.

Jan Johansson igen:

– Jag nämner faktiskt hela området i min interpellation. Vi får inte tag i någon som är som förra husfrun. Jag jobbade där uppe och jag vet vilket arbete hon lade ned. Men kan vi få igång delar av hennes verksamhet, så skulle det vara bra nog, underströk han.

FOTO

PETER A ROSÉN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS