Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så hjälper vi fjärilarna att överleva

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

KALMAR LÄN

54 miljoner kronor.

Så mycket satsar regeringen, via Naturvårdsverket, på länsstyrelsens skötsel av friluftsliv och värdefull natur.

Att återställa gamla våtmarker genom att lägga igen diken, kan motverka torkan som drabbat länet under de senaste åren – och hjälpa fåglar, humlor och fjärilar i kampen för överlevnad.

I ett pressmeddelande berättar länsstyrelsen i Kalmar län att merparten av pengarna – 32 miljoner kronor – ska läggas på förvaltning av naturreservaten, nationalparkerna, fågelskyddsområdena och naturminnena.

– När diken läggs igen och våtmarker restaureras utjämnas flödena. Det bildas mer grundvatten, samtidigt som växt- och djurlivet gynnas och utsläppen av koldioxid minskar, säger Martin Unell, chef för länsstyrelsens naturskyddsenhet.

När det gäller skötseln av alla de anordningar för friluftslivet som finns i de skyddade områdena, så kommer länsstyrelsen, exempelvis, att röja och märka upp leder och rusta upp rastplatser och fågeltorn.

– Naturvärdena kan utvecklas genom röjning och stängsling av nya beteshagar, slåtter av ängar, eller att fler värdefulla träd kan frihuggas, säger Åsa Johansson vid naturskötselenheten.

– Pengarna går också till att driva verksamheten i våra naturum och till de guider som finns sommartid i nationalparken Blå Jungfrun. Tillsammans blir det många åtgärder som gynnar både den biologiska mångfalden, friluftslivet och företag på landsbygden, berättar hon.

Två miljoner kronor är öronmärkta för stöd till kommuners och föreningars projekt med naturvård och friluftsliv, genom LONA. Det är viktigt att återskapa våtmarkerna genom att lägga igen gamla diken, påpekar länsstyrelsen i pressmeddelandet.

”Förutom åtgärder i naturreservat kan det fördelas pengar till våtmarkssatsningarna som påbörjades 2018 och 2019. Allting hänger ihop – och torkan har slagit hårt mot växt- och djurlivet.”

”På senare år har också allmänheten kunnat se hur invasiva arter, som till exempel parkslide, sprider sig. I miljonpaketet finns pengar för att försöka stoppa utvecklingen.”

– Med den här satsningen kan länsstyrelsen nu rekrytera en samordnare för att minska spridningen genom att öka kunskapen och öka bekämpningen, säger Martin Unell.

– Med mer pengar kan vi genomföra fler positiva åtgärder för att motverka förlusten av biologisk mångfald. Vi vill höra fler humlor surra, uppleva rikare fågelliv på strandängarna eller öka chansen att få se tumlare till havs. Naturen kan nu också tillgängliggöras mer när friluftslivet kan främjas och fler naturreservat kan bildas, konstaterar han.

En violett blåvinge (Plebeius optilete). Den är beroende av våtmarker.

Foto: Pierre Stjernfeldt

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS