Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så många skattemiljoner lägger regionen på Kalmar läns museum

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

LÄNET

”Kalmar läns museum får ett ovillkorat kapitaltillskott på 7,5 miljoner kronor från Region Kalmar län”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Regionstyrelsens beslut på tisdagen gäller under förutsättning att den andra huvudmannen Kalmar kommun skjuter till lika mycket.”

”Kapitaltillskottet ska stärka det egna kapitalet och användas för att flytta museets föremålssamling. Det rör sig om cirka en miljon objekt som ska lämna Ångkvarnen och placeras i magasinslokalerna i gamla Volvofabriken vid Hansa City. Föremålen har inte gåtts igenom på lång tid och behöver saneras, renoveras och ställas i ordning innan flytten. Arbetet beräknas starta 2023 och pågå ett antal år. Kostnaden för flytten beräknas till totalt tolv miljoner kronor”, skriver regionen.

”Utöver det finns ett behov av att stärka museistiftelsens egna kapital med tre miljoner kronor.”

”I ett direktiv från ägarna uppmanas också museets styrelse att genom positiva resultat stärka det egna kapitalet med ytterligare tre miljoner under kommande fyra år.”

Färre engångsartiklar i operationssalarna

”Region Kalmar län har som mål att minska engångsmaterial som används och övergå till produkter som går att återanvända. Syftet är främst att skapa en robust materialförsörjning; att kunna stå emot olika former av störningar i samhället.”

”I en slutredovisning som presenterades för regionstyrelsen på tisdagen framgår att arbetet hittills avgränsats tills att omfatta ett antal utvalda operationsinstrument. Totalt har 2 200 instrument som kan användas på bred front inom hälso- och sjukvården handlats in. Ytterligare instrument har identifierats och kommer att köpas in.”

”Slutsatsen är att översynen av vilka engångsinstrument som kan ersättas behöver fortsätta. Det är enklast att starta med operationsverksamheten men bör fortsätta med övriga vårdverksamheters artiklar.”

”Inför en storskalig övergång behöver dock steriliseringsprocessen utvärderas”, skriver regionen.

Flera samverkansavtal godkändes

”Regionstyrelsen godkände vid sitt sammanträde ett avtal om samverkan inom e-hälsa mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet. Avtalet gäller 2023-2032 och innebär en total satsning på 400 miljoner kronor inom området. 200 miljoner från vardera part.”

”Syftet är att det efter de första tio åren kommer att finnas en etablerad miljö av forskning, utbildning och kompetens inom klinisk informatik i Kalmar län. Runt den miljön kommer det att finnas ett kluster av företag och organisationer som tillsammans kan fortsätta utvecklingen inom e-hälsa inom hälso- och sjukvården såväl som inom akademi och näringsliv.”

”Ett annat samverkansavtal som tecknades 2018 mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Region Kronoberg har nu ersatts. Avtalet gäller samverkan för samhällsutveckling och innovation genom utbildnings- och forskningssamverkan. Avtalet gäller tills vidare och uppdateras en gång per mandatperiod eller vid behov”, skriver regionen.

”Regionstyrelsen godkände vid sitt sammanträde också ett tredje samverkans- och finansieringsavtal mellan regionen, länets kommuner och Kalmarsunds gymnasieförbund. Det gäller en förlängning av tidigare avtal om ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Samverkan har pågått sedan årsskiftet 2014/2015 och förlängs i det nya avtalet till 30 juni 2029. Region Kalmar län svarar för 300 000 kronor om året och kommunerna och Kalmarsunds gymnasieförbund delar på 600 000 kronor.”

Bedömningsbil ska utredas vidare

”Projektet med bedömningsbil i Hultsfred- och Vimmerbyområdet ska utredas först innan beslut om verksamheten ska breddinföras kan tas. Det kom regionstyrelsen fram till i samband med att en handlingsplan om den framtida ambulansverksamheten behandlades. Projektet är tidsbegränsat fram till årsskiftet men har i praktiken inte varit igång sedan den 1 november”, skriver regionen.

”Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville att projekten skulle förlängas i väntan på vidare utredning och analys av dess betydelse för den nära vården. Det avslogs med siffrorna 8–7.”

Val

Regionstyrelsen valde följande ledamöter till att ingå i pensionärsrådet respektive funktionshinderrådet:

Pensionärsrådet: Lena Granath (V), Malin Sjölander (M). Martina Aronsson (S), Claus Zaar (SD), Bengt Thörnblad (C), Jimmy Loord (KD) och Cecilia Hammar (S).

Funktionshinderrådet: Lena Granath (V), Pär-Gustav Johansson (M), Martina Aronsson (S), Maria Petersson (SD), Kerstin Karlström (C) och Jimmy Loord (KD).

I båda råden kommer Lena Granath (V) att vara ordförande.

Motion

”En motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om att ta fram en träbyggnadsstrategi besvaras genom att peka på pågående arbeten i form av klimatstrategi 2022–2027, verksamhetsplan för hållbarhet 2022-2024 och hållbarhetsplan för byggnader. Detta kommer att öka användningen av trä i byggnader som renoveras, byggs om, byggs till och nyproduceras. Därför behövs ingen särskild träbyggnadsstrategi. Moderaterna, Kristdemokraterna ville att motionen skulle bifallas men röstades ned. Motionen går nu vidare till regionfullmäktige för slutbehandling”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS