Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så ser styrande politiker på situationen med den immunsvaga föräldern

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Hur ser bildningsnämndens ordförande, Anton Sejnehed (S), på situationen med den immunsvaga föräldern i Oskarshamns kommun, som tvingas skicka sitt barn till skolan, trots de uppenbara riskerna för smittspridning?

Vår tidning ställde frågan till honom på tisdagen.

”Min uppfattning är att vi ska ha stor respekt för den situationen som vi nu befinner oss i. Jag tycker därför att det är viktigt att vi lyssnar på vad Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare och Skolverket säger”, skriver han i ett svar till Oskarshamns-Nytt.

“Otroligt viktigt”

Michael Erlandsson (SD), gruppledare i fullmäktige, svarar så här:

“Sverigedemokraterna anser att det, i synnerhet i tider av kris, måste finnas en flexibilitet och beredskap för situationer såsom denna. Det är beklagansvärt att kommunen inte har kunnat hitta en lösning där man har kunnat harmonisera elevens skolgång med hälsobehoven hos den berörda föräldern. Politiken måste onekligen ta med sig detta in i framtiden och analysera alternativa lösningar, vilket är ett arbete som Sverigedemokraterna kommer att följa noggrant.”

Liberalernas regionråd Johanna Wyckman, från Oskarshamn, svarar så här på ON:s fråga:

“Det är otroligt viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer myndigheternas rekommendationer, bland annat att tvätta händerna noggrant och ofta, hosta och nysa i armvecket samt stanna hemma om man är sjuk med förkylningssymptom. Först när man varit symptomfri i två dagar kan man återgå till jobb och skola. På så sätt minskar vi smittspridningen och skyddar personer som är i riskgruppen för att bli svårt sjuka av coronaviruset.”

Lena Granath (V) påpekar att det måste finnas en individuell bedömning runt situationen med den immunsvaga föräldern.

“Och så förutsätter jag att både läkare och skola är insatta i vad som är bäst för barnet och föräldern. Vad gäller situationen med Corona så är det mycket viktigt att följa de restriktioner, förbud eller rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Skolverket, regeringen eller annan myndighet ställt. Jag är övertygad om att våra experter har mycket bättre kompetens i forskning, vetenskap, statistik och annat som ligger till grund för deras olika direktiv än exempelvis folkvalda politiker. Sen är det politikens uppgift att överblicka och ta de underbyggda beslut som krävs”, svarar Lena Granath.

Kommunalrådet Ingela Ottosson (M) svarar så här:

“Vår utgångspunkt är att det är viktigt att vi som kommun, precis som alla andra, tar ansvar och följer de råd och rekommendationer som ges. För bildningsförvaltningens del är det främst Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare och Skolverkets regler och riktlinjer som gäller.”

Centerpartisten Magnus Larsson är andre vice ordförande i bildningsnämnden. Vi ställde frågan även till honom.

“Håller oss uppdaterade”

Så här svarar han:

”Vi behöver ha respekt för den rådande situationen och det är därför också viktigt att vi hela tiden håller oss uppdaterade på de råd och rekommendationer som myndigheterna ger. Vi har enligt min uppfattning en organisation som är på tå och som hela tiden är beredda att hitta nya lösningar för att lösa de utmaningar som finns.”

”Jag känner mig trygg i det arbete som myndigheterna gör och det är min uppfattning att vi som kommun precis som övriga samhället ska följa de beslut som myndigheterna tar och de råd och rekommendationer som de ger. Jag anser att bildningsförvaltningen gör detta och jag känner mig trygg med deras arbete”, skriver Magnus Larsson.

Har inte politikerna det yttersta ansvaret?

“Som politiker i bildningsnämnden så har jag ansvar för nämndens verksamhet och att verksamheten bedrivs enligt de lagar och riktlinjer som riksdag, regering och myndigheter beslutar om. Det är dessa regler och riktlinjer som bildningsnämnden i Oskarshamns kommun följer”, svarar Magnus Larsson. 

Vem bär ansvaret om den immunsvaga föräldern ifråga blir smittad av sitt barn, som i sin tur blev smittad i skolan?

“Detta är en fråga som egentligen inte går att svara på, vem har ansvaret för att vi har en smitta över huvud taget? Alla människor har ansvar för att göra vad de kan för att minska smittspridningen, det vill säga att följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Har man minsta symtom så ska man hålla sig hemma, det gäller alla, inklusive vår personal och våra elever”, svarar Magnus Larsson.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Anton Sejnehed (S) är ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun.
FOTO: PETER A ROSÉN
Centerpartisten Magnus Larsson är andre vice ordförande i bildningsnämnden.
FOTO: PETER A ROSÉN
Johanna Wyckman (L). FOTO: PETER A ROSÉN
Kommunalrådet Ingela Ottosson (M). FOTO: PETER A ROSÉN
Lena Granath (V). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Michael Erlandsson (SD). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS