Så ser socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på undersköterskans insändare i ON

Så ser socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på undersköterskans insändare i ON

2023-01-27 Av av Peter A RosénOSKARSHAMN

Rolf Lindström (M) är ordförande i socialnämnden i Oskarshamns kommun.

Hur ser han på det som en undersköterska framför i en insändare i ON på fredagen?

Varför har det blivit så här?

Hur jobbar kommunen för att förbättra situationen inom äldreomsorgen?

Vi frågade och Rolf Lindström svarade så här via e-post:

”Äldreomsorgen inom Oskarshamns kommun ska bedrivas med en personcentrerad verksamhet. Våra medarbetare, oavsett befattning, ska alltid sätta våra omsorgstagares bästa i centrum, det är dessa vi är till för. Det är därför inte trevligt att läsa insändarskribentens upplevelser av sin arbetsplats inom äldreomsorgen. Politiken har beslutat att arbetssättet inom socialförvaltningens arbetsområden ska präglas av ett tillitsbaserat ledarskap, vilket innebär att vi ska möta omsorgstagarna i deras situation och sätta deras behov i centrum. Medarbetarnas bemötande ska vara respektfullt och professionellt, vår personal ska också vara ett tryggt stöd med kontinuitet i vårt arbete, där vi ska värna om våra omsorgstagares delaktighet. Om man ser brister i verksamheten där ovanstående inte uppfylls ska detta tas upp med närmaste chef. Vi ska ha högt i tak i verksamheten där ingen ska känna osäkerhet att inte kunna lyfta frågor där man upplever problem. På så sätt kan dessa åtgärdas.”

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt