Så vill Moderaterna hjälpa besöksnäringen i länet

Så vill Moderaterna hjälpa besöksnäringen i länet

2021-04-21 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Moderaterna vill att Region Kalmar län ska utveckla en slags ”väg in-lösning” i sajt- och/eller appform, som samlar information om länets besöksnäring och besöksmål och som kan marknadsföras via regionens egna kanaler.

Partiet vill också att regionen skyndsamt ska utveckla en tillfällig landningssajt eller app dit länets kommuner kan koppla information om besöksnäringen och som kan marknadsföras på samma sätt.

Moderaterna skriver om detta i en motion till regionfullmäktige.

Den är undertecknad av Monica Ljungdahl, Åke Bergh, Kaj Holst, Eddie Forsman, Pär-Gustav Johansson och Malin Sjölander.

”Politik är att vilja, och där det finns en vilja finner man allt som oftast en väg”

PÄR-GUSTAV JOHANSSON (M)

– Det är vår förhoppning att regionmajoriteten snabbehandlar den så att den kan tas upp redan på kommande fullmäktige innan sommaren, eller ännu hellre att förslagen kan börja processas på något sätt redan nu. Politik är att vilja, och där det finns en vilja finner man allt som oftast en väg. Vi är många i den moderata fullmäktigegruppen som har jobbat fram motionen och undertecknar den eftersom besöksnäringens situation i rådande pandemi också engagerar många. Inte bara i vår fullmäktigegrupp, utan runt om i länet, säger Pär-Gustav Johansson.

Moderaterna påpekar att länet, under normala omständigheter, är det fjärde största besökslänet i Sverige under somrarna, efter storstadsregionerna.

”Drabbades hårt”

”Därmed är besöksnäringen också en av länets viktigaste näringar med stor utvecklingspotential och möjlighet att skapa tillväxt och nya jobbtillfällen. Men det är också en näring som förra sommaren drabbades hårt ekonomiskt av pandemin. Särskilt drabbat var Vimmerby kommun med omnejd, på grund av dominerande Astrid Lindgrens Världs nedstängning, medan det fanns andra kommuner i länet där besöksnäringen klarade sig förhållandevis bättre”, skriver partiet i motionen.

”Regionen har sedan tidigare ansvaret för internationell marknadsföring av besöksmål i Kalmar län, och fattade snabbt beslut om stöd i form av sökbara projektmedel till kommuner som inför förra sommaren ville marknadsföra sig nationellt. Det beslutet har förnyats inför sommaren 2021.  Förhoppningen är att besöksnäringen till viss del ska kunna kompensera sig för bortfallet av utländsk turism även denna sommar genom att fler svenskar väljer resmål inom landet. Konkurrensen från besöksmål i andra delar av landet är dock stenhård, vilket gör att vi ser behovet av ytterligare och skyndsamma insatser från regionens sida.”

”Ett enda ställe”

”Bokningsläget via privatuthyrning av övernattningar i länet var tidigare i våras lägre jämfört med samma tidpunkt förra året, som i sin tur naturligtvis var ännu lägre än bokningsläget 2019 samma tidpunkt. Folk förefaller avvakta in i det sista på grund av det osäkra läget, vilket gör att det ännu borde finnas potential att locka fler besökare till vårt län. Information om olika besöksmål samlas idag på de två sajterna www.visitsmaland.se, tillsammans med Region Kronoberg och Region Jönköping och på www.oland.se. Vi anser att information om besöksmål i hela Kalmar län behöver samlas digitalt på ett enda ställe som regionen kan marknadsföra i syfte att locka inhemska besökare.”

”Noga utvalda tips”

”Som liknande exempel kan nämnas A Day in Halland, en app som förra året togs fram av Visit Halland i samarbete med kommunerna, och utifrån var besökaren befann sig bland annat gav noga utvalda tips på aktiviteter och besöksmål utifrån intresse.
Ett annat exempel, inom regionen, är den nyligen lanserade sajten www.flyttahit.nu som samlar information om bland annat lediga jobb och bostäder till salu för människor som överväger att flytta till Kalmar län. Kan regionen åstadkomma något sådant, kan den också utveckla en plats som samlar information om besöksmål, övernattningsmöjligheter, restauranger, vandringsleder och andra saker som kan få besökare att välja just vårt län, samt vara till vägledning när besökarna väl kommit hit.”

”Gick i stöpet”

”Vi inser att tiden att utveckla en heltäckande lösning är knapp, om regionen vill göra ännu mer för att hjälpa besöksnäringen i sommar. Ett steg på vägen mot en sådan lösning som emellertid skulle hinnas med är utveckling av en så kallad ”landningssajt” som länkar vidare till information som respektive kommun själva har satt samman och kvalitetssäkrat utifrån vad man vill marknadsföra. Ett slags provisorium helt enkelt, medan den heltäckande lösningen utvecklas.”

”Regionen har tidigare haft ett samlat ansvar för att samla in dylik information som dessvärre gick i stöpet av olika skäl. Ett av dem var att databasen där kommunerna kunde fylla i information upplevdes som för krånglig att uppdatera och hålla aktuell. Pandemin och det mycket kritiska läget för länets besöksnäring gör dock att det är hög tid för regionen att ta sitt samordnande ansvar och göra ett nytt försök att ta fram en lösning som gagnar hela länet – en slags ”En väg in-lösning” som kan marknadsföras mot hela landet”, skriver Moderaterna i motionen.

FOTO: PRESSFOTO ASTRID LINDGRENS VÄRLD

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn